Lokal- og fylkesforeningene eier og driver en rekke virksomheter. Nå har Landsstyret vedtatt felles kjøreregler for det lokale eierskapet gjennom utvikling av en anbefaling tilpasset Sanitetskvinnene. 

Anbefalingen gir informasjon om ulike organisasjonsformer, styringsmuligheter, ansvar og roller. 

Bruk gjerne anbefalingen som utgangspunkt for en dialog med styret for virksomheten om hvordan man best tilrettelegger for en god rolle- og forventningsavklaring til styret. Den er utformet for å også være et oppslagsverk og kan være grei å ha med seg enten man skal i generalforsamling eller styremøter. Malene det vises til i anbefalingen finner du på Sanitetskvinnene sitt medlemsnett.