Image
bilde av barn på huske

N.K.S. Østbytunet behandlingssenter AS er en psykisk helsetjeneste for barn innenfor spesialisthelsetjenesten. Senteret har til sammen 29 plasser for barn og familier, og barna gis skoletilbud på egen skole ved institusjonen. I tillegg har familieavdelingen døgnplass og dagplasser.

Eier: N.K.S. Akershus

Daglig leder: Rolf Lein

Telefon: 67 92 20 40

E-post: ostbytunet@gmail.com

Adresse: Østbytunet behandlingssenter, Postboks 14, 1477 Fjellhammer

Webadresse: ostbytunet.no