Image
lege og pasient

Lillehammer Revmatismesykehuset utreder, behandler og rehabiliterer pasienter med revmatiske sykdommer. I tillegg har sykehuset oppgave innenfor forskning, opplæring av pasienter og pårørende, og utdanning av helsepersonell.

Eier: Lillehammer Sanitetsforening

Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF og hovedsenterfunksjon for revmatologi i Innlandet etter avtale med Sykehuset Innlandet HF

Administrerende direktør: Benedikt Philipp Wetzel

Telefon: 61 27 95 00

E-post: post@revmatismesykehuset.no

Adresse: Margrethe Grundtsvei 6, 2609 Lillehammer

Webadresse: revmatismesykehuset.no