Image
forsker

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et privat ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset dekker det revmatologiske behandlingstilbudet for pasienter i Helse Stavanger og Helse Fonna med cirka 550.000 innbyggere. Hudavdelingen dekker Helse Fonna med cirka 180.000 innbyggere.

Sykehuset har en egen revmakirurgisk/ortopedisk seksjon som utfører operasjoner i ledd og skjelett.

Sykehuset har i hovedsak poliklinisk behandling, men har også innleggelser for kompleks revmatologisk rehabilitering, utredning og operasjoner.

Eier: Haugesund Sanitetsforening

Oppdragsgiver: Helse Vest RHF

Administrerende direktør: Kari Nådland

Telefon: 52 80 50 00

E-post: post@hsr.as

Adresse: Karmsundgaten 134, 5528 Haugesund

Webadresse: hsr.as