Saniteskvinnenes medlemmer mottar tre nyhetsbrev i året, som viser hva deres medlemskap bidrar til, både lokalt og nasjonalt, for å bedre kvinner og barns levevilkår.