21 apr 2020
Image
Takket være Oppegård og Ski sanitetsforening kunne beboerne på Greverud svinge seg i valsen, og dele gode fellesopplevelser, til tross for…
16 apr 2020
Image
Helseprofesjonsutdanningene i Norge har ikke systematisk integrert kvinnehelse og kjønnsperspektivet i undervisningen sin.