26 sep 2021
Image
Landsmøtet i Norske Kvinners Sanitetsforening valgte Marit Bjørnstad (65) som ny organisasjonsleder. –Min styrke er  mittengasjement for…
23 sep 2021
Image
Sanitetskvinnene mener at likestilling i 2021 handler om kvinnehelse. Fortsatt vet vi mer om menns helse enn hva vi gjør om kvinners helse…
23 sep 2021
Image
I 125 år har Sanitetskvinnene bidratt til bedre helse og livsvilkår for kvinner, barn og ungdom. Gjennom FNs Bærekrafts mål nr. 1, har…
22 sep 2021
Image
Norske Kvinners Sanitetsforening er tildelt Bergesenprisen 2021 blant annet for den humanitære innsatsen under koronapandemien. - En viktig…
03 sep 2021
Image
Sanitetskvinnenes hovedsak i valgkampen er mer forskning, kunnskap og behandling innen kvinnehelse. Med over 40 000 kvinner i ryggen er det…
03 sep 2021
Image
Sanitetskvinnene har bidratt til en likestillingsanalyse av partiprogrammene opp mot stortingsvalget 2021. Hvordan skal de ulike partiene…