21 Mai 2020
Image

Da statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram ante vi ikke at året skulle bli preget av en pandemi som skulle endre…