18 Feb 2020
Image
Alvorlig blødning ved fødsel er hovedårsaken for mødredødelighet og alvorlig komplikasjoner hos mor etter fødsel verden rundt.