18 Feb 2020
Image

Alvorlig blødning ved fødsel er hovedårsaken for mødredødelighet og alvorlig komplikasjoner hos mor etter fødsel…