17 Feb 2020
Image
Om lag 150 000 fastelavnsris er solgt allerede før sola står opp til fastelavnssøndagen den 23. februar. Inntektene går blant annet til å…