03 des 2019
Image
Vold mot barn og vold mellom voksne partnere blir stadig forsket på og omtalt av profesjonelle og i media. Men hva volden mot de som ikke…