28 Mar 2019
Image

Ørland Sanitetslag er tildelt pris fra Jon og Unni Dørsjø's minnefond, for sitt…