15 Mar 2019
Image
Livet i skolegården og andre arenaer kan være nådeløse for unge jenter. For å finne sin egen styrke og for å gjøre jenter trygge på seg…
15 Mar 2019
Image
-Hvem skal vi måles mot - mannen når vi vet at kvinner har omsorgsoppgaver og flere lidelser menn, spurte generalsekretær Grete Herlofson…