30 Jan 2019
Image
I 2018 overgikk målene for Språkvenn all forventning, hvor hele 75 lokalforeninger hadde faste integreringsaktiviteter (inkludert Språkvenn…
25 Jan 2019
Image
– Allerede i 8-9 års alderen utvikler jenter den voksne måten å se kroppen sin på – med et kritisk blikk. Dette er kjønnsbetinget, sier…
20 Jan 2019
Image
Ressursvenn er i ferd med å etableres som et tilbud for voldsutsatte kvinner over hele landet. I dette prosjektet får voldsutsatte kvinner…
20 Jan 2019
Image
Det anslås at så mange som 4000 gravide kvinner rammes av lavt stoffskifte, som følge av underskudd på jod, hvert år. Hvordan påvirker…
04 Jan 2019
Image
Nytt år ligger foran oss. Ny muligheter, gleder og utfordringer. 2018 er et tilbakelagt kapittel. For ett år siden startet vi entusiastisk…