19 jul 2019
Image

ExtraExpress er ExtraStiftelsens mulighet for lokalforeningene til å søke om midler til lokale…

19 jul 2019
Image

Hamar sanitetsforenings parsellhage på tre mål er blitt en berikelse for hele byens befolkning

18 jul 2019
Image

For mange førstegangsfødende vil det å bli mamma være en tid hvor følelsene blir satt i sving mer enn vanlig.…

15 jul 2019
Image

En flerkulturell doulas oppgave er å gi den gravide hjelp å navigere mellom instansene i helsevesenet og…

15 jul 2019
Image

«Hvis du er innvandrer har du mye større sannsynlighet for problemer med økonomien, helsa og boligen».

05 jul 2019
Image

I juni deltok Sanitetskvinnene for første gang på den årlige konferansen EULAR arrangerer, som tar for seg revmatiske…

02 jul 2019
Image

I dag signerte generalsekretær Grete Herlofson kontrakten med FOKUS, som sikrer 3 millioner NOK årlig til Sanitetskvinnenes…

01 jul 2019
Image

Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fikk nylig 189 000 fra ExtraStiftelsen til å utvikle et nytt e-…