06 Mar 2018
Image

Tiden er moden til å si ifra og påvirke de lokale prosessene knyttet til barselomsorg i Norge…