18 Jan 2018
Image
Husøy sanitetsforening vil sette i gang aktiviteter som bidrar til styrking av lokalmiljøet. Det har gitt flere nye medlemmer på nyåret.