08 Mar 2017
Image

Høyre, KrF og FrP støtter Sanitetskvinnenes krav om pakkeforløp for voldsutsatte kvinner.