14 des 2017
Image
For 2018 bevilger Sentralstyret midler fra N.K.S.' FoU-fond til forskning på revmatisme, kvinnehjertet, minoritetskvinnehelse og…
05 nov 2017
Image
Norges første kvinnelige professor i allmennmedisin, Kirsti Malterud, mottok lørdag Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) sin…
21 sep 2017
Image
– Målet vårt er å utvikle et undervisningsopplegg som kan brukes i skolen slik at elevene får et godt forhold til kroppen sin, og bidra til…
27 Mar 2017
Image
– Kvinners livsvilkår og helse går som en rød tråd gjennom alle helseprosjektene vi fremmer til ExtraStiftelsen. Hele livsløpet er…
10 Mar 2017
Image
Kethe Engen er forsker og kvinnelig europamester i jiu-jitsu. På Stian Blipp-show vant hun brytekamp og 90 900 til Norske Kvinners…
22 Feb 2017
Image
Med dør til dør-verving kombinert med salg av fastelavnsris i bygda, har Nes sanitetsforening i Akershus fått 19 nye medlemmer før…
20 Feb 2017
Image
Kristin Engh Førde forsvarer sin avhandling for graden ph.d.: "Intimate Distance. Transnational Commercial Surrogacy in India" i dag,…
09 Jan 2017
Image
I 2017 blir det en egen utlysning for Kvinnehelse i Forskningsrådet. Det har Sanitetskvinnene jobbet for i årevis.