Skjermdump av webinar

I denne sofasamtalen ledet av Sofie Frøysaa belyser vi voldsutsattes møte med hjelpeapparatet. Samtalen er en del av vår markering av 16-dagerskampanjen, den internasjonal kampanjen for forebygging og eliminere vold mot kvinner og jenter. Kampanjen arrangeres hvert år fra 25. november til 10. desember.