Kvinnehelse

- Vi er svært glade for at tilbudet Flerkulturell doula har fått midler over Statsbudsjettet. Dette er et utrolig viktig signal og anerkjennelse av en sårbar gruppe. Når det gjelder kvinnehelse generelt hadde vi forventet en større og mer synlig satsning, sier generalsekretær Malin Stensønes.

Skrevet av Aurora Eck Nilsen


Vi har fått 2 millioner til Flerkulturell doula på Statsbudsjettet. Dette er viktig og gir håp. Dessverre er det for lite til å drifte tilbudet på en forsvarlig måte. Vi vil kjempe i de videre forhandlingene for å øke midlene. Vi trenger minst det dobbelte for å kunne drive Flerkulturell doula videre i 2023.  
 

Fortsatt ingen satsning på kvinnehelseforskning 

Vi hadde håpet å se en tydelig satsning på kvinnehelseforskning i årets budsjett. Vi har bedt om 100 millioner i friske midler som øremerkes til et eget kvinnehelseforskningsprogram i Norges Forskningsråd. Dette finner vi ikke spor av i årets budsjett. Vi mener det bør være en satsning på underprioriterte og tabubelagte sykdommer og syklusbaserte lidelser. 

Et av våre tydeligste krav har vært at vi ønsker et nasjonalt kompetanse-, diagnose- og behandlingssenter for alvorlig endometriose og adenomyose. Budsjettet åpner for etablering av nye nasjonale kompetansetjenester, og vi er derfor meget håpefulle til at et slikt senter blir realisert. Vi ber Kjerkol gi tydelige signaler om at dette skal prioriteres.  
 

Lyspunkter på helsefeltet  

Regjeringen foreslår å styrke fastlegeordningen med 690 millioner kroner i 2023, med en helårsvirkning på 920 millioner. Vi er veldig positive til at vi styrker fastlegeordningen, og er spesielt positive til at dette kan bety kompetanseutvikling hos fastlegene på kvinnehelse og migrasjonshelse.   

Det er flott at Helsedirektoratet er i gang med å etablere nasjonale pasientforløp for smertetilstander og utmattelsestilstander, som er sykdommer som oftere rammer kvinner. I tillegg er vi svært positive til at det er satt av 10 millioner til en styrking av Mammografiprogrammet, 38,1 millioner til tarmscreening og 20,5 millioner til hjemmetester for screening av livmorhalskreft.  

Det er satt av 7 millioner til oppheving av nedre aldersgrense for gratis prevensjon, det vil si at det blir gratis også for de under 16 år. Dette er et steg i riktig retning. Vi mener at all prevensjon bør være gratis for alle. 
 

Frivillig helseberedskap totalt fraværende 

Det er ingen midler til frivillig helseberedskap i budsjettet. Det er ikke gratis å rekruttere, lære opp, organisere og koordinere frivillige som på kort varsel skal bidra til neste krise. Sammen med Røde Kors og Norsk folkehjelp har vi bedt om penger til dette arbeidet, og vi er skuffet over totalt fravær av midler.  
 

Glade for satsning på helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Det er en svært positiv satsning på barn og unge og psykisk helse, i en tid hvor vi vet det er store behov. Spesielt er vi glade for økte midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

Ellers la vi merke til at det ikke er noen økning i barnetrygden. Å ikke prisjustere barnetrygden er et direkte kutt i økonomien til barnefamilier, og vi håper dette endres i det endelige budsjettet.