Solveig Fjermstad

Barn med foreldre med rusmiddelavhengighet eller psykiske lidelser har et stort behov for støtte, men mange er redde for å snakke med barna i frykt for å si noe galt. Det vil Solveig Fjermestad, veileder ved N.K.S. veiledningssenter Vest, gjøre noe med. Hun har skrevet boka «Barn som pårørende» for å trygge og hjelpe dem som møter sårbare barn i jobben.  

Skrevet av Line Anita Schou

– Målet er at de voksne hjelperne skal tørre å snakke åpent med barna. Mange er redde for å si noe som kan bli feil, og kvier seg kanskje for mye, sier Fjermestad. 

Barn som har foreldre med rusmiddelavhengighet eller psykiske lidelser trenger å møte voksne som våger å snakke med dem, som spør om deres tanker og følelser. Barna trenger trygge voksne som kan gi dem nødvendig informasjon. De forstår for eksempel kanskje ikke hvorfor de ikke kan ha samvær med foreldrene.  

– De har behov for at noen tør å være i sorgen og smerten sammen med dem, forklarer Fjermestad.  

Det er viktig å snakke om følelser; barna trenger at deres følelser blir anerkjent. De gode følelsene kan være lettere å sette ord på enn de vonde. Samtidig trenger mange barn mye trygghet før de snakker, og de små kan ikke ha fokus på det vonde for lenge av gangen.   

Boka bygger på hennes lange erfaring fra vårt veiledningssenter, og inneholder flere eksempler fra egne barnesamtaler og historier fra virkeligheten. De er anonymiserte og gjengitt med tillatelse fra dem det gjelder. Boka går inn i mange vanlige problemstillinger, som når det er riktig å stille spørsmål og når det er best å la være, og hvordan man tolker barnas signaler og forstår behov. Barn forstår ofte mer enn vi tror, men har ikke alltid ord for å beskrive det de opplever. Hvordan forklarer man dem at mor eller far ruser seg, er psykisk syk eller sitter i fengsel? 

– Jeg har skrevet den boka jeg selv savnet da jeg var student og nyutdannet, sier hun. 

Den går også inn på praktiske ting som hvordan samtalene forberedes og i hvilke situasjoner det er best å snakke med barna alene, og når foreldrene bør være med. Boka lanseres 20. september 2022 og kommer ut på Fagbokforlaget.  

Veiledningssenter for pårørende finnes i alle landets helseregioner, samt flere satellitt-kontorer. Våre veiledningssentre er lavterskeltilbud til både voksne og barn som er pårørende til noen med rus- eller psykiske lidelser, eller som sitter i fengsel. Det trengs ikke henvisning fra lege og tilbudet er gratis. Vi tilbyr hovedsakelig gruppesamtaler, individuelle samtaler og mestringskurs, men hver region kan tilby forskjellige kurs og ha andre tilbud. I tillegg tilbyr vi telefon- og videosamtale og samtaler utendørs for dem som ønsker det.