kjellaug heskja.

Pilotprosjektet Kløverkafé er et lavterskeltilbud til pårørende til hjemmeboende som er hjelpetrengende. – Til tross for covid-19 har dette vært et vellykket prosjekt, sier Kjellaug Heskja.

Skrevet av Beate Framdal

Hun legger til at det er to ansvarlige parter i prosjektet. Sanitetsforeningene og kommunen. Kommunen er ikke bare behjelpelig. Time kommune stiller alltid med gratis lokale, og bruker alle sine kanaler for markedsføring. Og representanter fra ledelsen stiller på møtene. Heskja har vært prosjektleder for Kløverkafé som Bryne -, Time og Lyefjell har arrangert.

– Dette var et pilotprosjekt som vi ikke kunne si nei til, og ikke minst fordi det er et ønske om å etablere et slikt tilbud til pårørende over hele landet, sier Heskja.

Aktuelle temaer

Hun sier at alle som er pårørende trenger et friminutt og en arena der de også kan få faglig påfyll. Temaene som ble tatt opp spente seg fra sorg og sorgreaksjoner, til ernæringsriktig mat for økt livskvalitet.
– På møtene var det alt fra 20 til 40 deltakere. Mange deltakere kom på flere temakvelder. Oppmøte på de siste kafékveldene var nok preget av restriksjonene på grunn av pandemien. Det var nok flere kvinner enn menn, noe som kan skyldes at det er flere pårørende som er kvinner, og at menn ikke er like flinke til å oppsøke denne typen tilbud, sier Heskja.

Underveis i prosjektet ble hun oppmerksom på at hun selv var pårørende.
– Når man er pårørende er man i en slags boble, derfor er det viktig at noen påpeker dette. Kanskje kan det være en hjemmesykepleier som ser deg og gir råd om at det finnes tilbud, som for eksempel en Kløverkafé, understreker Heskja.

Samarbeid

Å etablere tilbudet Kløverkafé er ressurskrevende, så det å samarbeide med andre er et godt råd til alle som vil starte opp. 
– Det er behov for et slikt tilbud for de som er pårørende, så det er et viktig tilbud. Kanskje kan man samarbeide med andre lokale sanitetsforeninger. En kan også samarbeide med foreninger i nabokommunene, for da kan man bytte på hvilken kommune som arrangerer Kløverkafé. Et annet alternativ er at man finner eksterne samarbeidspartnere 
som Nasjonalforeningen for folkehelsen som har demens som en av sine saker. Det viktigste før oppstart er å be om et møte med kommuneledelsen, for både å informere om oppstart av Kløverkafé, og for å få hjelp til å markedsføre tilbudet. Kommunen kan også hjelpe med å finne egnede lokaler, fremholder Heskja. I Time kommune tok IKT-ansvarlig og sendte ut tilbudet og skrev: Er du en pårørende eller kjenner du noen som er det?