Trygghetstreff slukking av brann

Brannstatistikken for eldre er dyster lesning, og det gjør Sanitetskvinnene noe med. – Vi har allerede hatt flere trygghetstreff rundt om i landet, sier seniorrådgiver beredskap, May Britt Buhaug i Norske Kvinners Sanitetsforening

Skrevet av Beate Framdal

Sanitetskvinnene er opptatt av beredskap og trygge lokalsamfunn. 
– Vi samarbeider derfor med lokale brannvesen for å arrangere Trygghetstreff med fokus på brannsikkerhet. Målet er å forebygge brann og skape sosiale møteplasser for risikoutsatte grupper. I løpet av det siste året har det vært avholdt Trygghetstreff flere steder i landet, og det største var på Lillestrøm lørdag den 28. mai, opplyser Buhaug.


Fleste eldre dør i brann

Rundt 60 personer dør i brann hvert år i Norge. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme sammenlignet med resten av befolkningen. Det betyr at over halvparten av de som mister livet i brann er i denne aldersgruppen. Derfor er forebygging av brann i hjemmet en viktig satsning for å spare menneskeliv.
– Eldre er definert som en sårbar gruppe som vi har et ekstra ansvar for, blant annet med tanke på forebyggende tiltak og informasjon. Dette har dessverre ikke vi ressurser til alene, så det at Sanitetskvinnene har invitert oss til å samarbeide om denne gruppen er det en gavepakke for oss, sier leder Tor-Åsmund Hovda, leder forebyggende i Nedre Romerikes brann- og redningsvesen.


Risikofaktorer

Normal aldring medfører gjerne mange ulike typer funksjonsnedsettelser som nedsatt syn, hørsel, bevegelighet, reaksjonstid og hukommelse. I så måte har gruppen eldre mye til felles med gruppen yngre med funksjonsnedsettelser. Eldre har imidlertid ofte ikke bare én funksjonsnedsettelse, men flere samtidig. Noen av disse er alvorlige sett i et brannsikkerhetsperspektiv, slik som demens. Flere omkommer av røyk til tross for fungerende røykvarsler i boligen. Dette sier noe om at eldre enten ikke hører varselet, ikke klarer å reagere adekvat på varselet eller ikke kan evakuere raskt nok etter å ha oppfattet alarmen. 


Flere aktiviteter

Trygghetstreffene handler om mer enn brannforebyggende arbeid og opplæring i bruk av slukkeutstyr. Like viktig er den sosiale møteplassen. På et Trygghetstreff serveres det lunsj, det er underholdning, foredrag om brannsikkerhet og det å være trygg hjemme. Det gjennomføres slukkedemonstrasjon, slukkeøvelser og man har mulighet til å stille spørsmål i en trygg og sosial ramme. Det deles også ut brannforebyggende utstyr som slukkeskum, branntepper, o.l.
Prosjektleder Andrea Svarstad sier at publikum har gitt veldig gode tilbakemeldinger, og at det har vært hyggelig og nyttig.

 – Siden treffene også skal være en sosial møteplass, var det servering med kafebord og underholdning, sier Svarstad.

Hun og Buhaug roser Aud Irene Halvorsrud, fylkesleder i N.K.S. Viken-Midt og de lokale sanitetskvinnene for at det ble et vellykket arrangement. Dette har dannet grunnlaget for et stort nasjonalt engasjement, og det er allerede planlagt 12 treff i august og september flere steder i landet. 


Har du spørsmål om Trygghetstreff? Ta kontakt med andrea.svarstad@sanitetskvinnene.no