shutterstock_670317598

Det er ferietid, men ikke alle norske barn får reise bort på ferie. Midt i den norske velstanden vokser det opp barn som ikke har den samme tryggheten som andre, i familier med ulike typer utfordringer.

Skrevet av Line Anita Schou
Sårbare barn kan bli morgendagens syke voksne. Tall fra SSB viser at 115.000 barn i Norge vokser opp i en lavinntektsfamilie. De siste månedene har det også kommet flere flyktningbarn enn vanlig, fra krigen i Ukraina. Barna befinner seg i et nytt og fremmed land og har ofte hatt skremmende opplevelser.

Våre lokalforeninger tilbyr aktiviteter som bidrar til at sårbare barn og unge får delta på viktige møteplasser sammen med jevnaldrende i nærmiljøet og med trygge voksne frivillige. Vi samler også inn penger til sårbare barn med maiblomstkampanjen hvert år. Mange barn og unge trenger et friminutt fra en tøff hverdag, enten på grunn av egen sykdom, alvorlig sykdom i nær familie eller andre utfordringer i hverdagen. Det finnes dessverre barn som drømmer om å kunne ta med venner å spise pizza på bursdagen sin, eller besøke dyreparken i Kristiansand, men som ikke kan fordi familiens økonomi ikke strekker til. Ønsker som de fleste av oss ser på som noe helt selvfølgelig. Dessverre er det ikke slik for alle.

Vi vet at traumatiske hendelser i barndommen kan påvirke helsa senere i livet. Det gjelder ikke minst flyktningbarna som må gjemme seg i bomberom og blir vitne til krigshandlinger. Det å vokse opp i en familie som sliter med å få endene til å møtes, kan også sette sine spor. Familier med mange barn, enslige forsørgere eller foreldre som står utenfor arbeidslivet er spesielt utsatt for et liv i vedvarende fattigdom. Barn fra lavinntektsfamilier har en større risiko for å utvikle helseproblemer, både fysisk og psykisk. Barna deltar også sjeldnere på sosiale og kulturelle aktiviteter, noe som igjen øker risikoen for utenforskap.

Gaver og frivillig innsats kan ikke fjerne krigstraumer og fattigdom, men det kan gjøre livet lettere for de sårbare barna. Det kan bety mye å bli inkludert i idrett og sosiale aktiviteter, og slippe å være den eneste i gata som ikke har sykkel. Å kunne dra på ferie som andre barn i Norge. Å bygge selvtillit og gode sosiale nettverk i barndommen, kan være nøkkelen til at neste generasjon får det bedre. For flyktningbarna er det viktig å bli inkludert i aktiviteter som gir en følelse av normal hverdag og sosialt felleskap. Å skape en god barndom for alle vil påvirke befolkningens helse i framtiden. Det trengs en landsby for å oppdra et barn, eller som vi sier i Norge; trygge og gode lokalsamfunn.

Det vil alltid være familiens inntekt som sikrer barn og unge en trygg økonomisk oppvekst. Dette er politikernes ansvar. Den frivillige innsatsen er likevel også viktig. Den kan kompensere ved å gi opplevelser, midler til utstyr og aktiviteter som bidrar til at barn unge er inkludert, og ikke er henvist på tilskuerplass og utenforskap.