Barn

En ny undersøkelse viser at mange er bekymret for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Bekymringen er høyst reell. Det handler om at barna faller utenfor, noe som kan få alvorlige konsekvenser senere i livet. I tillegg er ukrainske flyktninger en ny utsatt gruppe.

Etter to år med pandemi, er mange i befolkningen bekymret for de mest sårbare barna. En ny undersøkelse utført av Kantar (2022) på oppdrag av Sanitetskvinnen viser at 500 000 nordmenn kjenner til familier med så dårlig råd at gratis mat er kjærkomment.

Fritidsaktiviteter viktig for ferdigheter

Nye tall fra SSB viser at fortsatt er rundt 115 000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Undersøkelsen viser også at seks av ti nordmenn er bekymret for at barn i familier med veldig dårlig råd, står dårligere rustet til å delta i fritidsaktiviteter. Dermed går de glipp av en viktig arena hvor de kan treffe andre og få mulighet til å utvikle viktige ferdigheter.

– Dette er urovekkende. Det handler om at barna faller utenfor, noe som kan får alvorlige konsekvenser senere i livet. Vi som frivillig organisasjon kan gi støtte til aktiviteter og utstyr slik at barn kan delta på linje med andre. Samtidig er det viktig å finne langsiktige løsninger, sier Elisabeth Dahl Hansen som er fagsjef i Sanitetskvinnene.

Stort behov for hjelp

Sanitetskvinnene har de siste årene registrert en markant økning om henvendelser om støtte. Det er stort behov for gratis matvarer og økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, klær og utstyr til barna. – Våre frivillige melder om et stort behov for støtte til familier som trenger en håndsrekning. Denne våren har vi fått tre ganger så mange henvendelser enn det vi kunne hjelpe til med. Dette er ikke bare et «byproblem», men spredt rundt i hele landet, legger Dahl Hansen til.  I tillegg er ukrainske flyktninger en ny utsatt gruppe.

Nyankomne fra Ukraina

Sanitetskvinnens frivillige er på plass over hele landet og jobber tett med kommunene for de nyankomne flyktningene. Det holdes åpent hus for de som vil komme og treffe andre og i samarbeid med Orkla gis det poser med mat- og hygieneartikler.

Må jobbe langsiktig

– Vi som frivillig organisasjon kan «bøte på» med ulike former for støtte. Det kan bety mye for det barnet det gjelder. Barn vil bare ha det andre barn har, som en sykkel, nye klær til skolestart eller et kinobesøk, legger Dahl Hansen til. Organisasjonen selger i disse dager Maiblomster til inntekt til sårbare barn og flyktninger.

Sanitetskvinnene mener at det er viktig å bistå familiene i hverdagen, men at myndighetene må jobbe for å finne langsiktige løsninger. – Det krever tverrfaglig samarbeid både internt i offentlig sektor, men også offentlig, ideell og privat sektor seg imellom for å endre de grunnleggende årsakene til fattigdommen, avslutter Dahl Hansen.

Les mer her

Image
Mor og barn