Vekt som symboliserer skeivhetene i forskning på kvinne og menn

Fortsatt mangler viktig kunnskap om behandling av kvinner, både for de sykdommene kun kvinner får, de som rammer kvinner ulikt enn menn og i de sykdommer der kvinner dominerer. Det viser en ny rapport om forskningsstatus fra Folkehelseinstituttet (FHI). 

Skrevet av Line Anita Schou

– Dette har vi i Sanitetskvinnene visst om i flere år, og dokumentert selv sammen med Kilden kjønnsforskning.no. Vi har i årevis etterlyst mer forskning. Det er store kunnskapshull hva angår oppsummert forskning om effekter av behandling av kvinner. Vi er derfor veldig glade for at FHI nå dokumenterer dette, sier seniorrådgiver for forskning i Sanitetskvinnene, Elisabeth T. Swärd.  

FHI har søkt i systematiske forskningsoversikter for å se hvor det er mangler. Blant sykdommene som kan ramme ulikt, men der forskning på behandling av kvinner er mangelfull, var for eksempel leverkreft, hudkreft, føflekkreft og KOLS. Også når det gjelder sykdom som kun rammer kvinner er det mangler i forskningen, særlig når det gjelder hvordan disse sykdommene rammer barn, unge jenter og eldre kvinner. En stor andel av forskningen de fant omhandlet behandlinger relatert til kvinner i fertil alder, graviditet, infertilitet, og fødselskomplikasjoner.  

Rapporten fra FHI er en del av grunnlaget for utvalget som forbereder en Norsk offentlig utredning (NOU) om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Vår egen seniorrådgiver for forskning, Elisabeth T. Swärd, sitter i dette utvalget.  

Les mer her:

Kvinnehelse - Kvinners liv og helse kan gå tapt