Deepa Burman ble en resurs for andre mødre da hun deltok i en Motherhood-gruppe i Sandnes sanitetsforening.

Da Deepa kom til Norge følte hun at hun mistet alt. Det var som deltaker i en Motherhood-gruppe at hun kjente at hun ikke var alene om å syns at morsrollen i Norge var vanskelig.

Deepa Burman var utdannet helsearbeider fra India og i årevis jobbet hun med gatebarn. Hun likte jobben godt og kjente at hun fikk brukt seg selv. Da hun kom til Norge, var det ikke enkelt. Hun fikk ikke brukt sin kompetanse og kjente på å stå utenfor arbeidslivet og å få livet «satt på vent».

Erfaringer en resurs for andre

Da hun ble deltaker i en Motherhood-gruppe i Sandnes sanitetsforening kjente Deepa på at hun ikke var alene om å synes at morsrollen i Norge var vanskelig. Gruppelederne Aud Jorun Gloppen og Margareth Bilstad ønsket Deepa med i gruppelederteamet for nye kurs. Hennes selvopplevde erfaringer som innvandret mor og alle kulturelle utfordringer hun har stått i – og funnet løsninger på – er en uvurderlig ressurs.
 – Jeg er så glad for å få være med på dette! Jeg kan jo så mye, og endelig ser noen at jeg har mye å bidra med! Det gir meg skikkelig selvtillit, sier Deepa Burman.

Deepa Burman ble en resurs for andre mødre da hun deltok i en Motherhood-gruppe i Sandnes sanitetsforening.

 

Mor i nytt land

Kursene støttes av Stiftelsen Dam. Og nå som mange ukrainske mødre flykter alene med barn til Norge, har Sanitetskvinnene fått ekstra midler fra Egmont-fondet til å styrke tilbudet.

– De fleste innvandrere synes det er vanskelig å oppdra barn i Norge, blant annet fordi det forholdet mellom familien og staten ofte fremstår som ulikt det de er vant med i hjemlandet. Mange opplever rett og slett offentlige tjenester som gratis svangerskapskontroller, veiing og vaksinering og støtte til barnehage osv. som overvåkende, sier seniorrådgiver Linn Markussen.

Motherhood er et lavterskelprogram for der Sanitetskvinnene kurser frivillige gruppeledere som tilrettelegger for at kvinner kan dele erfaringer og utfordringer i grupper, og reflektere rundt det å være mor i Norge.

I løpet av åtte samlinger snakker mødrene om barns utviklingsstadier, grensesetting og samarbeid med ulike instanser rundt barnet, m.m. Målet er at kvinnene blir tryggere i sin rolle som mor i et nytt land, våger å være aktive i samfunnet og håndterer utfordringer rundt det å oppdra barn i et fremmed land så tidlig som mulig.

Les mer om Motherhood her