Tre kvinner sitter i sofa og prater sammen.

Innvandrerkvinner som gruppe har lavest sysselsetting, inntekt og utdanning, og er mer utsatt for å leve i vedvarende lavinntekt. Dårligere helse er en av årsakene til dette.

Faktisk har innvandrerkvinner dårligere helse enn resten av befolkningen, vet mindre om helsesystemet i Norge, egne helserettigheter og sammenheng mellom symptomer og sykdom i norsk kontekst. Så vi kan si at som gruppe har de lavere helsekompetanse* 

Det er selvfølgelig store variasjoner i gruppen “innvandrerkvinner”, og disse beskrivelsene gjelder selvsagt ikke for alle. Noe som rammer veldig mange uavhengig av migrasjonsbakgrunn, er flyttestress. Alt som er nytt, alt du har forlatt, savn og bekymring og en usikker framtid gir flyttestress som påvirker den mentale helsa.  

Dessuten har innvandrerkvinner økt risiko for barseldepresjon, keisersnitt og fødselsrifter. De får mindre smertelindring under fødsel. De møter i lavere grad opp til screeningprogrammene for livmorhals- og brystkreft. Kvinner fra Asia har åtte ganger så høy forekomst av muskel- og skjelettsmerter som norskfødte kvinner! Dette er urettferdig og unødvendig.  

Hvordan kan du være med å bidra gjennom frivillig innsats til å gjøre noe med dette?  

Ditt engasjement kan gjøre en stor forskjell for den enkelte kvinne. Du kan legge til rette for lavterskel møteplasser der kvinner får kjennskap til helsesystemet, rettigheter, egen kropp og helse. Og tenk at du kan bidra til at flere kvinner tar den livsviktige celleprøven? Møteplassene er også en fin plass å øve på enkel hverdagsnorsk om helse. Det viktigste er å ha det sosialt, trygt og hyggelig mens dere er sammen.  

Ta kontakt med Anniken Schwamborn for å få vite mer!

Kontaktinformasjon: afs@sanitetskvinnene.no, mobil 984 55 628.  

 

*Helsekompetanse er personers evne til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Det gjelder både beslutninger knyttet til livsstilsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenesten