Marit Bjørnstad signerer Mangfoldsplakaten.

Frivillighet Norges Mangfoldsplakat skal føre til økt inkludering i frivillige organisasjoner

Frivilligheten speiler ikke befolkningssammensetningen i dag. Særlig i de representative organene i organisasjonene er det vesentlig mindre mangfold en man kunne forvente. En mangfoldig organisasjon anerkjenner at vi er forskjellige og erkjenner at noen møter flere ulike barrierer for å delta. Derfor har Norske Kvinners Sanitetsforening signert Mangfoldplakaten til Frivillighet Norge. Dette er et verktøy for å jobbe for større etnisk og kulturelt mangfold i frivillige organisasjoner.  

Sanitetskvinnene ser på mangfold som en verdifull ressurs som vil gjøre oss til en sterkere og enda mer omstillingsdyktig organisasjon. Derfor ønsker vi å jobbe aktivt med å øke mangfoldet hos oss, sier organisasjonsleder Marit Bjørnstad. 

Les mer om arbeidet med Mangfoldsplakten her.