Flyktninger fra Ukraina

De fleste flyktningene som kommer fra Ukraina, er kvinner og barn. Som Norges største kvinneorganisasjon med et organisert beredskapsarbeid, står våre frivillige klare til å bistå.

Sanitetskvinnene har Omsorgsberedskapsgrupper i 150 kommuner. I dag bistår mange av disse når flyktningene nå ankommer. De bistår med praktiske oppgaver som klargjøring av boliger, transport, logistikk og utlevering av hygieneartikler.

Det arrangeres også aktiviteter for både voksne og barn, i tillegg til å jobbe med den langsiktige inkluderingen i lokalsamfunnet. - Vi oppskalerer og tilpasser våre eksisterende aktiviteter. Dette gjør vi i dialog med offentlige myndigheter både sentralt og lokalt. Våre aktiviteter er åpne for alle, uavhengig av etnisitet, landbakgrunn og oppholdsstatus, sier Elisabeth Dahl Hansen som er fagsjef i Sanitetskvinnene.

Fagsjef Elisabeth Dahl
Våre aktiviteter er åpne for alle, uavhengig av etnisitet, landbakgrunn og oppholdsstatus, sier som er fagsjef Elisabeth Dahl Hansen.
Tilbud til gravide

Blant dem som kommer er det høygravide kvinner. Tilbudet til gravide innvandrerkvinner, Flerkulturell doula, tilpasses nå dette behovet. Gjennom to kurs i Stavanger og på Østlandsområdet blir ukrainsk- og russiskspråklige kvinner kurset som flerkulturelle fødselsstøtter til de nyankomne som har behov for ekstra oppfølging.  Mange av dem går nå gjennom graviditet og fødsel i et nytt land uten sin partner til stede.

For å hjelpe barna, må mødrene nås

Sanitetskvinnene er opptatt av både mors og barns helse. Det å være mor i et nytt land med et nytt språk og en ny kultur, kan by på utfordringer. Om barna skal kunne bli godt ivaretatt i Norge, er det vesentlig at mødrene har det bra og gis gode forutsetninger for å kunne støtte barna i en vanskelig tid. - Sanitetskvinnene har egne aktiviteter der kvinnene får opplæring og erfaringsdeling med andre i samme situasjon.  Det tilbys temakvelder og pusterom. Mange lokale sanitetsforeninger tilbyr også språktrening og nettverksbygging for innvandrerkvinner, legger Dahl Hansen til.

Viktig å koordinere innsatsen

Heldigvis er det mange som ønsker å hjelpe flyktningene. Det er imidlertid viktig å koordinere innsatsen godt slik at hjelpen blir så effektiv og god som mulig. -Samarbeid med kommunen har vist seg å være svært hensiktsmessig, spesielt i koronahåndteringen der våre frivillige bisto med betydelig innsats i vaksineringen. Dette er gode erfaringer Sanitetskvinnene bygger videre på når vi nå står i en ny krise, avslutter Dahl Hansen.

Gutt som leker