Grete Herlofson gir stafettpinnen videre

Grete Herlofson går til Redningsselskapet og slutter i Sanitetskvinnene etter 7,5 år som generalsekretær. – Vi er glade på hennes vegne og svært takknemlig for den utviklingen og de resultatene hun har skapt i organisasjonen, sier organisasjonsleder Marit Bjørnstad.

Grete Herlofson har vært generalsekretær i Sanitetskvinnene i en periode med fokus på vekst, synlighet og utvikling av organisasjonen. – Hun forlater en skute som er i svært god stand. Sanitetskvinnene er i dag en relevant og fremoverlent samfunnsaktør med 43 000 medlemmer, sier Bjørnstad.

Herlofson ble ansatt med et viktig mål om å snu en synkende trend i medlemstall. Siden 2015 har organisasjonen jobbet hardt for å bli dagsaktuelle med et tydelig samfunnsoppdrag innen kvinnehelse og folkehelse. I 2021 ble arbeidet kåret med Frivillighetsprisen. Tidligere har de vunnet både Bergesenprisen, YS sin likestillingspris og Samfunnsikkerhetsprisen.
 Jeg er så inderlig takknemlig for den reisen jeg har fått være med på. Å få lede en organisasjon i rivende utvikling, og en snuoperasjon sammen med landsstyret og ansatte, frivillige og medlemmer har vært en fryd hver dag, sier Herlofson.

Sanitetskvinnene jobber for å fremme kvinners helse og livsvilkår, gode oppvekstsvilkår og trygge lokalsamfunn. Gjennom pandemien har de frivillige stått for et betydelig bidrag bl.a. med praktisk tilrettelegging av vaksineringen. I 2021 fylte organisasjonen 125 år. – Jeg har med stolthet fått representere en organisasjon som viser sin samfunnsrelevans og utvikler seg i tråd med tiden. Tusen takk til dere alle, for innsatsvilje, samarbeid og lettbenthet. Jeg er så imponert over hva vi sammen har skapt, og gleder meg til å følge organisasjonen videre, legger Herlofson til.

Herlofson ble ansatt i en åremålsstilling i desember 2014 og fratrer 31. mai 2022, som er organisasjonens grunnlegger, Fredrikke Marie Qvam sin fødselsdag. – Da er ringen på mange måter sluttet. Fredrikke vil alltid være mitt viktigste forbilde for kvinnehelse og likestilling, avslutter hun.