Kvinne forsøker å skjule ansiktet sitt.

Ny Fafo-rapport viser hvordan tiltaket Ressursvenn støtter voldsutsatte kvinner etter kontakt med krisesenter. 

Sammensatte behov

Fafo-rapporten, "Noen å høre til",  understreker at man i en reetableringsfase har omfattende emosjonelle, sosiale og praktiske behov. Ressursvenn er ett av tre tiltak rapporten tar for seg, sammen med Røde Kors’ Mentorfamilie og nettverket Sammen i regi av Oslo Krisesenter. 

"Emosjonelt er mange ensomme, de savner kjærlighet, de føler seg annerledes og unormale. De er redde for hva andre tenker om dem, de har behov for støtte og anerkjennelse. Dette er unge voksne som har behov for å bli sett og relatert til som mennesker, ikke som brukere av en offentlig tjeneste. Sosialt er det ofte få personer igjen i livet og hverdagen deres, i hvert fall få personer de kan være fortrolige og dele hele seg med. Mange tilbringer mye tid alene." (Fafo, 2021)

Videre kan det være vanskelig å skulle stå på egne bein, orientere seg i offentlige systemer og ta gode valg for seg selv når dette er noe man ikke har øvelse i. En Ressursvenn bidrar ikke bare som en venn og støtteperson, men også med praktisk hjelp etter behov.

Positive erfaringer med Ressursvenn

I utviklingen av rapporten ble både frivillige i Ressursvenn og kvinner som har eller har hatt en Ressursvenn intervjuet. En av de frivillige påpeker at det er lett å være frivillig fordi det er så åpent og kan tilpasses den enkelte koblingens ønsker, behov og kalender. De voldsutsatte i koblingene forteller at det er lett å be ressursvennene om hjelp, og at ressursvennene gir dem liv, latter og et pustehull. Mange av deltakerne i koblingene har minoritetsbakgrunn, og rapporten understreker også hvordan Ressursvenn kan være et viktig tiltak i integreringsprosessen.

"Og på samme måte som det ikke er nok å gå på kurs for å lære norsk, er det ikke nok å bo i Norge for å absorbere kulturen. Så da, sier deltakeren, er det fint å kunne gå i butikken med ressursvennen når det er påske og snakke om den tradisjonen, og hun forteller meg om de eggene og (...) for meg er det viktig, faktisk. For hvis hun skal bo i Norge, så vil hun være integrert, og jeg vil ha et liv som hun har. Ikke være med føttene i Norge og være med hodet mitt et helt annet sted." (Fafo, 2021) 

Nyttige anbefalinger

Rapporten kommer med nyttige anbefalinger til videreutviklingen av Ressursvenn, og vektlegger blant annet viktigheten av å sikre langsiktig finansiering til mentortiltak som kobler deltakere og frivillige. Å tematisere og utvikle den frivilliges rolle, og å styrke tilbudene utenfor Oslo, legges også frem som anbefalinger for mentortiltakene som evalueres. Videre påpekes behovet for å evaluere dagens bo- og støttetilbud, særlig med tanke på botid og oppfølging etter utflytting.

Ønsker du å bli frivillig Ressursvenn?

Ressursvenn driftes gjennom våre lokalforeninger, i tett samarbeid med de lokale krisesentrene. Les mer om hvordan du kan bli Ressursvenn her.

Jobber du på krisesenter, og ønsker mer informasjon om Ressursvenn?

Kontakt nasjonal koordinator Kristine Flatnes på kristine.flatnes@sanitetskvinnene.no eller 97694353.