Grete

Ikke før vi har lagt et begivenhetsrikt jubileumsår bak oss, så går vi inn Frivillighetens år. Våre hjertesaker for kvinnehelse, trygge lokalsamfunn og barns oppvekst er mer aktuelle enn på lenge. Med 43 000 medlemmer er vi godt rustet til oppgavene, men vi har plass til mange flere.

En av de mest verdifulle bærebjelkene for enkeltmennesker og samfunnet er frivilligheten, sa kong Harald i sin nyttårstale. Kongen hyllet den frivillige innsatsen i koronaåret 2021.

2022 er Frivillighetens år. Hele året skal vi hylle frivilligheten, Norges største lagarbeid. Jeg henger meg på kongens oppfordring om å bruke det nye året til å gi frivilligheten et løft! Alle har behov for noen og alle har noe å bidra med, var kloke ord fra kongen til oss alle. For Sanitetskvinnene betyr dette å fortsette vår betydelige dugnadsinnsats i lokalsamfunnene og å invitere enda flere med.

En dugnad uten sidestykke

Vi legger et travelt jubileumsår bak oss. Foruten feiringen av 125 år med innsats for folkehelse og kvinnehelse, er det lagt ned hundretusener av frivilligtimer i koronadugnaden. Kommunene har fått en uvurderlig hjelp fra våre frivillige i testing og vaksinering. Innsatsen ble hyllet med overrekkelse av både Frivillighetsprisen og Bergesenprisen.

Annerledesheten som slo oss i 2020 er nå blitt vår hverdag. Også gjennom julen stod mange på. Det ble pakket og delt ut hurtigtester slik at bl.a. skolelevene kan komme raskt tilbake til skolebenken. Vårt bidrag handler om å ta vare på de mest sårbare gruppene i samfunnet, sikre inkludering, skape møteplasser og gi oppmuntring og trøst. Når det kjente blir ukjent og det trygge utrygt, da trenger vi hverandre.

Jeg er imponert over alle som har stått på med frivillig innsats og inviterer samtidig flere inn til å bidra. Norske myndigheter har bedt oss om å bistå i vaksinasjonsdugnaden helt frem til mai 2022, da skal vi alle ha fått 3. dose i armen. Vi er på tredje året med massiv dugnad og noen trenger en pust bakken. Bli med du også i det meningsfulle arbeidet rundt om i hele landet! Ikke bare gjør du noe godt for andre, du gjør også deg selv og din egen helse en tjeneste. Frivillige som gjør en innsats for andre, rapporterer om høyere livskvalitet enn de som ikke deltar. Så en god investering i egen helse og liv, er å bidra. Sterke fellesskap er vårt beste vern i møte med vanskelige tider, sa kongen i sin tale.

Kvinnehelse i vinden

I jubileumsåret 2021 satte Sanitetskvinnene søkelys på manglende likestilling innenfor helse. Vi trenger mer kunnskap om kvinners helse, bedre behandlingstilbud og større bevissthet knyttet til kjønn og helseforskjeller. Og vårt budskap nådde frem. 2021 ble året da «alle» ville snakke om viktigheten av å få mer kunnskap om og bedre behandling for kvinner. Politikere, nasjonale aviser og enkeltmennesker tok kontakt med oss for å løfte utfordringen. Aldri før har det vært så mange artikler om hvordan dette rammer kvinner og urettferdigheten det innebærer.

Nylig fortalte vi historien om Lisbeth som fikk hjerteinfarkt da hun var 43 år. Først etter flere uker med smerter og runder i helsevesenet, ble det nærmest ved en tilfeldighet avdekket at hun hadde hjerteinfarkt. Slik kan vi ikke ha det dere. Derfor er Sanitetskvinnenes fanesak nummer én å sørge for mer kunnskap gjennom forskning på kvinnehelse og bedre behandling for kvinner.

2021 ble også året hvor Sanitetskvinnene kunne dele ut et historisk høyt beløp til forskning på kvinners helse og livsvilkår. Hele 25 millioner gikk fra våre innsamlede midler til nye forskningsløp, mye takket være salg av fastelavnsris. Nå er det bare uker før vi er i gang igjen. Når du kjøper det fargerike riset, kan du være sikker på at hver krone går til forskning eller frivillig aktivitet i ditt lokalsamfunn.

Flere barn i fattigdom

Kongen trakk i sin nyttårstale også frem barn og unges belastning som følge av begrensninger og nedstenginger. Sanitetskvinnene opplevde i 2021 en markant økning i henvendelser om hjelp til lavinntektsfamilier. Det var behov for støtte til mat, klær og utstyr til aktiviteter eller skole. Før jul kom det daglig bunkevis med søknader om støtte til julegaver. Gjennom vårt samarbeid med Egmont Fonden kunne vi i 2021 dele ut midler til flere enn vanlig. 1100 barn i 617 familier har fått utstyr og opplevelser som de ellers ikke hadde hatt råd til. Gjennom vårt samarbeid med Orkla har vi skapt et lyspunkt i hverdagen til familier som sliter. Så langt i pandemien har vi delt ut hele 14 000 poser med mat og hygieneartikler rundt om i hele landet. 

125 nye år

Med 125 år i ryggen står Sanitetskvinnene som frivillig organisasjon rustet til å videreføre et betydelig bidrag til fellesskapet. Hver eneste dag utgjør våre frivillige en forskjell for de som trenger å bli sett og har behov for en utstrakt hånd. Vi går Frivillighetens År godt i møte med 43 000 medlemmer på laget. Tradisjoner og grasrotarbeid går hånd i hånd med nytenkning og innovasjon. Jeg gleder meg til å starte på de neste 125 års tjeneste med frivillighetens år i verktøykassa. Godt nytt frivillighetsår!  

Bli med - meld deg som medlem i dag!