Frivillighetsprisen 2021

Sanitetskvinnene vant den nasjonale Frivillighetsprisen 2021 for innsatsen i den lokale vaksinasjonen. Juryen la vekt på at samfunnsberedskap er mer enn manngard. Det er også de som koker kaffe og sørger for at det finnes varme pledd.

Siden januar i fjor har Sanitetskvinnenes omsorgsberedskapsgrupper bidratt i gjennomføringen av vaksineringen mot Covid-19 i nærmere hundre kommuner. De frivillige har lagt ned nærmere 200 000 frivillige timer og avlastet helsepersonell slik at vaksineringen kunne skje så effektivt som mulig. Nå er de frivillige hedret med Frivillighetsprisen for 2021 som deles ut av Frivillighet Norge. 

Sanitetskvinnenes omsorgsberedskapsgrupper har gjort en enormt bra innsats. Vi i Frivillighet Norge er stolte over hvordan frivillige lag og foreninger kastet seg rundt i pandemien og hjalp til der de så behov. En sterk frivillig sektor sikrer samfunnet vårt når krisen inntreffer, sa generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen i forbindelse med utdelingen.

Kjørte seks mil for å komme på vakt 

De frivillige har bidratt på både dag- og kveldstid og i ferier og helger. Anita Hilstad (67) og Anne Grete Flasnes (67) fra Målselv er to av dem og representerte de frivillige under prisutdelingen.

Det var så gøy å ta imot denne prisen på vegne av alle sanitetskvinner som har stått på, sier Hilstad.

Hun har organisert rundt 15 faste frivillige fra Øverbygd sanitetsforening i Målselv til vaksineringen.

Det var så og si aldri nei å få, legger hun til.

De har begge rundt 40 års fartstid som hjelpepleiere og utgjør en kjemperessurs i kommunens vaksinering.

Vaksineringen er noe vi måtte få gjort og det var en glede å stille opp. Vi er med i en viktig dugnad for folkehelse, sier Flasnes.

Hun har selv bidratt med rundt 100 dugnadstimer. I starten i mars 2020 bidro de som vakter på legesenteret og kjørte hele veien til Tromsø (12 mil en vei!) for å levere prøvesvar. Etter hvert ble det praktisk arbeid på et opprettet vaksinasjonssenter. Og mange av de frivillige hadde lang reisevei, flere satte seg i bilen og kjørte opptil seks mil en vei for å komme på vakt.

Image
Anita Hilstad og Anne Grete Flasnes fra Målselv tok imot prisen av Solveig Kloppen sammen med organisasjonsleder Marit Bjørnstad på Frivillighetens Dag 5.12.2021.
Anita Hilstad og Anne Grete Flasnes fra Målselv sanitetsforening tok imot prisen sammen med organisasjonsleder Marit Bjørnstad på Frivillighetens Dag 5.12.2021. Her med konferansier Solveig Kloppen.
Innsats til 35 millioner

Hittil i år har Sanitetskvinnene lagt ned nærmere 200 000 frivillige timer bare i forbindelse med koronavaksinering som bidro til gjenåpningen av samfunnet. De er nå i gang igjen med hjelp til vaksinering av 3. dose. Med en moderat timepris, utgjør innsatsen en verdi for samfunnet på nær 35 millioner kroner!

Sanitetskvinnene har vært en beredskapsaktør i 125 år og det er naturlig for oss å bidra for at vaksineringen skal gå så effektivt som mulig. Våre frivillige er vant til å stå på i kriser og har erfaring med både organisering og å gi omsorg, sier organisasjonsleder Marit Bjørnstad.

Tilbakemeldinger fra kommunene er at vaksineringen ikke kunne vært gjennomført så raskt uten Sanitetskvinnenes frivillige.

Flere frivillige kom til

12. mars 2020 ble sanitetskvinner over hele landet mobilisert for å bidra under pandemien. Det ble sydd smittevernutstyr, levert mat og medisiner til personer i hjemmekarantene og isolasjon. De stilte opp som besøksvakter på sykehjem, og beredskapsvakter på helseinstitusjoner og koronateststasjoner. Informasjonsbehov var stort under krisen, og våre Helseambassadører har spredd informasjon på flere språk i sine lokalsamfunn.

Da koronavaksineringen avtok høsten 2021, bidro flere frivillige med pakking av hurtigtester til kommuner og skoler og med influensavaksinering. Mange observerte det gode arbeidet og ville bidra. Sanitetskvinnene har hatt 20% økning av beredskapsfrivillige i 2021 og nå er det over 3500 beredskapsfrivillige fordelt på over 150 kommuner. 

Lyspunkt i hverdagen for sårbare grupper 

Juryens begrunnelse trakk frem viktigheten av frivillig innsats når det skjer kriser. Rundt om i landet vårt utgjør hver eneste frivillig og hvert eneste lokallag et finmasket sikkerhetsnett. Vi har sjelden sett et bedre bevis på det enn under koronapandemien. Grunnen til at dette sikkerhetsnettet fungerer så godt er fordi frivilligheten er mer enn enkeltpersoners frivillige bidrag.

I tillegg til vaksineringen har gruppene bidratt med å skape glede i hverdagen for sårbare grupper. Gjennom et utstrakt samarbeid med Orkla er det siden våren 2020 delt ut rundt 14 000 nett med mat- og hygieneprodukter til sårbare barnefamilier. Utdelingene er knyttet opp til høytider som påske og jul. Orkla finansierte også bl.a. aktiviteter for barn fra sårbare barnefamilier i 16 kommuner i sommerferien 2020 og eldre har fått digitale aktivitetstilbud under sosial nedstenging av samfunnet. 

Image
Orkla poser
I samarbeid med Orkla er det delt ut rundt 14 000 poser med mat- og hygieneprodukter til sårbare grupper som en håndsrekning i en krevende hverdag pandemien. Her pakker Irja Hof-Hjellvik fra Oslo våren 2021.
Snart et år siden katastrofen i Gjerdrum 

I slutten av desember er det et år siden katastrofen i Gjerdrum, der Sanitetskvinnene var raske med å bidra som en del av kommunens beredskap. I en av gratulasjonspostene på facebook var det en som skrev: «Velfortjent. For å ta ett eksempel: Da det gikk skeis på Gjerdrum, var alt ordna. Alle nødetater på plass, sykehusene i topp beredskap, beredskap her og beredskap der, ordførere snakket, kongens ord varmet. Det var ikke den ting man ikke hadde tenkt på. Unntatt: Mat, tørre klær, drikke, toaletter, varmestue, varme hender, omsorg... Nå er jeg mann, og ikke jobber jeg i noen nødetat... er det morsinstinktet som NKS bidro med? Gratulerer med pris.»

Når kriser skjer er det viktig at gode krefter spiller på lag og Frivillighetsprisen er nok et eksempel på at Sanitetskvinnene har en viktig plass.

En stor gratulasjon til alle beredskapsfrivillige som bidrar til trygge lokalsamfunn over hele landet!

korona