Animasjon av hender som klapper

I dag gratulerer vi alle som har fått midler fra Stiftelsen Dam gjennom Ekspressprogrammet og Aktivitetsprogrammet!

Ekspressprogrammet

Ekspress er Stiftelsen Dams program for lokalforeninger hvor man kan få inntil 30 000 kroner i støtte til lokale tiltak og aktiviteter. I høst sendte lokalforeningene inn 19 søknader, og av disse har hele 12 av våre søknader gått gjennom. Disse er:

  • N.K.S. Vestfold og Telemark Øst: Kvinneprosjektet "Fin på håret"
  • Drammen Sanitetsforening: Kløverturer –videreutvikling og Lesevenn, etablering
  • Rauma Sanitetslag: Møteplasser for eldre – en opplevelsesdag.
  • Østre Bærum Sanitetsforening: Kløvertur, etablering og Humlehage, etablering
  • Narvik Unge Sanitet: Trygge foreldre – førstehjelpskurs for sårbare førstegangsforeldre
  • Florø Sanitetsforening: Gårdsbesøk for personer med psykisk utviklingshemming
  • Lørenskog Sanitetsforening: Mor i nytt land - Lørenskog
  • Oslo Sanitetsforening: Motherhood – mor i nytt land – Oslo Sentrum
  • Hornindal Sanitetsforening: Fysisk aktivitet for barn og unge
  • Randaberg Sanitetsforening: Bussturer og aktiviteter for personer med demens og funksjonshemming
Aktivitetsprogrammet

Stortinget besluttet i 2020 å bevilge 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre under koronapandemien. Stiftelsen Dam har delt ut disse midlene under Aktivitetsprogrammet.

I dag ble de siste midlene fra programmet tildelt og Norske Kvinners Sanitetsforening er kjempestolt over igjen å kunne motta midler for å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre. Grensen for innvilgelse var svært høy i denne siste runden, og vi er glade for at prosjektet «Trygghetstreff i Innlandet Øst/Hedmark» fra N.K.S. sentralt kom gjennom nåløyet.

N.K.S. takker for godt samarbeid med Stiftelsen Dam og berømmer alle lokalforeningene som har søkt midler og stått på for å gi en bedre og lysere hverdag til alle våre eldre innbyggere!  Vi i N.K.S. har mottatt midler til hele 27 prosjekter under Aktivitetsprogrammet. Til Stimuleringsprogrammet som hadde siste tildeling 15. oktober har vi totalt fått innvilget 20 prosjekter. Det gode arbeidet i prosjektene fortsetter inn i 2022.