Årets priser

Helle-Skåtøy sanitetsforening fra Kragerø stakk av med tittelen som Årets forening 2020, mens Helseambassadørene i Drammen sanitetsforening ble Årets prosjekt. Randaberg sanitetsforening ble kåret til Årets verver.

Det var mange sterke kandidater som var nominert til Årets priser for koronaåret 2020. Disse ble målt etter kriteriene frivillig innsats, evne til å være nyskapende, innovasjonskraft og positiv medlemsutvikling. Vinneren skal fremstå som er godt forbilde for andre foreninger.

Sykkelpiloter og Dig In

Helle-Skåtøy sanitetsforening har lykkes med å utvikle seg med nye basisaktiviteter og kampanjer. I et krevende år preget av pandemien, har de klart å gjennomføre de fleste planlagte og faste aktiviteter og samtidig ivaretatt til enhver tid gjeldene smittevernregler. De har hatt ukentlige Kløverturer og deltatt på Kløverstafetten i anledning 125-års jubileet. I Sanitetens Uke hadde de én aktivitet hver dag, mange av dem i friluft. Tre ganger – høst, før påske og før 17. mai ordnet de med rundt 100 matposer til sårbare familier i kommunen og alle over 80 år i nærområde mottok en hilsen før jul. De har hatt sykkelpiloter så sant det har vært mulig på tirsdagsturer med beboere på institusjoner, arrangert Dig In matkurs og kjøpt inn og fått satt opp full pakke av Doavisa på en lokal ungdomsskole. OG de har hatt salgsrekord på årets fastelavnsaksjon og maiblomstsalg med godt resultat! De har vært synlige og fått mange nye medlemmer. Prisen ble overrakt fylkesleder Anne-Brit Åsmundhavn på vegne av Helle-Skåtøy sanitetsforening av organisasjonsleder Marit Bjørnstad og generalsekretær Grete Herlofson.

Bisto myndigheten med koronainformasjon

Vinneren av prisen for Årets prosjekt var Helseambassadørene i koronatiden i Drammen. De har markert seg spesielt innen nytenkning og innovasjon. I pandemien hadde myndighetene utfordringer med å nå enkelte grupper som f.eks. innvandrerbefolkningen. Dette prosjektet ble startet opp i september 2020 med bakgrunn i at smittetallene i kommunen var vedvarende høye og at man så at det var store utfordringer med å nå enkelte innvandrermiljøer. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt som et nyskapende prosjekt og som en del av aktivitetene som Drammen sanitetsforeningen skal drive med fremover. De engasjerer innvandrerkvinner til å bidra med informasjon rettet mot grupper av lokalsamfunnet som foreningen eller kommunen ellers ikke når.

Image
Randaberg
Konstituert leder i Drammen sanitetsforening Siri Røsbak Glosli mottok prisen for Årets prosjekt for Helseambassadørene av organisasjonsleder Marit Bjørnstad og generalsekretær Grete Herlofson.
De beste ververne kom fra Randaberg

For å vinne prisen for Årets verver er antall nye rekrutterte medlemmer som teller og ingen nominasjoner. Prisen deles ut til den foreningen som prosentvis har vervet mest og over 10 medlemmer. «Bronseplass» gikk til Blindern og Vinderen sanitetsforening i Oslo med 34% vekst og 21 nye medlemmer. «Sølv» gikk til Sand sanitetsforening i Rogaland med 39% vekst og 19 nye medlemmer. Årets verver og «gull» gikk til Randaberg sanitetsforening i Rogaland med 56% vekst med 31 nye medlemmer.

Image
Prisen for Årets verver ble delt ut av 1. nestleder i sentralstyret Lene Rønning-Arnesen (lengst til høyre) og sentralstyremedlem Merete Kvia (lengst til venstre) til Inger Lise Grødem og Marianne Vilhelmine Andreassen fra Randaberg sanitetsforening.
Prisen for Årets verver ble delt ut til Inger Lise Grødem og Marianne Vilhelmine Andreassen fra Randaberg sanitetsforening av 1. nestleder i sentralstyret Lene Rønning-Arnesen (lengst til høyre) og sentralstyremedlem Merete Kvia (lengst til venstre).

Prisene ble delt ut på regionale samlinger helgen 5.-7. november 2021 i henholdsvis Tønsberg og Sandnes. 

Vi gratulerer vinnerne med hedersprisene!