Doula til Iman

Tilbudet om flerkulturell fødselsstøtte til de mest sårbare kvinnene i Norge er bygget opp, men mangler finansiering. Dersom det ikke er politisk vilje, må det legges ned. Spesielt opposisjonen har stilt seg positive og når de nå sitter i regjeringsforhandlinger, er det håp om at kvinnene får hjelp også i fremtiden. 

Vi vet at sårbare kvinner med innvandrerbakgrunn kan være mer utsatt for uheldige svangerskapsutfall, prematuritet og dødfødsel sammenlignet med kvinner uten innvandrerbakgrunn.

– Det er avgjørende at kvinnene opplever trygghet og har tilstrekkelig kjennskap til det norske helsesystemet. Flerkulturell doula er en fødselspartner som gir emosjonell og praktisk støtte under svangerskap, fødsel og i barseltiden, sier generalsekretær Grete Herlofson. I hele 2021 har Sanitetskvinnene jobbet for å påvirke politikerne til å sikre videreføring av tilbudet i 2022 gjennom en post i statsbudsjettet. I den forbindelse ble flere politikere invitert til å møte kvinner som har fått hjelp av tilbudet.

Tilbudet kan forsvinne ved nyttår 

Det er kurset 80 kvinner som snakker mer enn 18 språk og som bistår kvinner som har fødeplass ved Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Helse Bergen, Stavanger universitetssykehus, Sørlandet sykehus, St. Olavs og Vestre Viken HF. Tiltaket har siden høsten 2017 blitt finansiert av samhandlingsmidler, midler fra Stiftelsen Dam og Helsedirektoratet. Om det ikke kommer en bærekraftig finansiering på bordet, legges tilbudet ned. Sanitetskvinnene har bedt om at tilbudet sikres med en øremerket post i statsbudsjettet for å sikre forutsigbarhet.

– Samtlige politiske partier er enige om at det er et viktig tiltak, nå venter Sanitetskvinnene på en garanti for videre drift, melder Herlofson. Les mer her.

Varaordfører i Oslo ønsker videreføring

Utenfor kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus, fikk Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) en vakker solskinnsdag møte Rahel som fikk uvurderlig hjelp fra doulaen Hanna. Selv om Rahel tidligere hadde født i Eritrea, trengte hun en Flerkulturell doula på grunn av manglende kjennskap til det norske helsevesenet.

– Å ha en som har støttet meg under den vanskelige tiden har vært kjempefint, fortalte Rahel til Avisa Oslo. Møtet med Rahel og Hanna overbeviste varaordføreren. – Vi i Ap mener at dette er en naturlig del av likeverdige tjenester, og at vi må fortsette å investere i det, uttalte Gunaratnam til Avisa Oslo i forbindelse med besøket.

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) mener at Flerkulturell doula er en naturlig del av likeverdige tjenester, og at vi må fortsette å investere i det. Foto:  Ingrid Cogorno
-Vi i Ap mener at dette er en naturlig del av likeverdige tjenester, og at vi må fortsette å investere i det, uttalte Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam til Avisa Oslo.
Vannet gikk på bussen før Iman fødte

I august 2021 fikk politiker Tuva Moflag (Ap) fra Akershus høre fødselshistorien til Iman Almahdi. Hun var allerede gravid i femte måned da hun ankom Norge fra Libanon i mars 2021. Almahdi kunne ikke norsk og Nour Al Houda ble koblet på som Flerkulturell doula. Da hun skulle føde, måtte hun og mannen ta bussen, siden de ikke hadde penger til taxi. Resultatet var at vannet gikk på bussen og ambulansen kom og hentet henne. Nour Al Hounda var et viktig bindeledd mellom henne og sykehuset og det gikk heldigvis bra, selv om opplevelsen var skremmende for Iman. Tuva Moflag meldte til Romerikes Blad i forbindelse med besøket at hun ønsker at ordningen med Flerkulturell doula skal komme inn på statsbudsjettet.

Tuva Moflag (Ap) møtte Iman og mannen hennes som fikk støtte og hjelp fra en Flerkulturell doula da hun fødte. Moflag meldte til Romerikes Blad i forbindelse med besøket at hun ønsker at ordningen skal komme inn på statsbudsjettet. Til venstre prosjektleder Marit Stene Severinsen og Flerkulturell doula Nour Al Houda.
Tuva Moflag (Ap) møtte Iman og mannen hennes som fikk støtte og hjelp fra en Flerkulturell doula da hun fødte. Moflag meldte til Romerikes Blad i forbindelse med besøket at hun ønsker at ordningen skal komme inn på statsbudsjettet. Til høyre prosjektleder Marit Stene Severinsen og tilstedeværende tolk.
Møte med Shaheen og Tajiik i Drammen

I Drammen fikk Lise Christoffersen (Ap) fra Buskerud i august i år møte Tajiik som har fått hjelp av Shaheen Kassee. Da Shaheen selv skulle føde sitt første barn i Norge, forsto hun ikke hva jordmoren sa og greide ikke utrykke hva hun trengte hjelp til. På bakgrunn av sin egen erfaring, valgte hun å bli Flerkulturell doula.

– Da Tajiik skulle føde sitt andre barn, var hun helt ny i Norge. Hun kom hit fra Afghanistan for to år siden og kan verken engelsk eller norsk, uttalte Shaheen til Dagsavisen 31.8.21 i forbindelse med politikerbesøket.

– Jeg fikk mye mye hjelp fra Shaheen, og det er jeg veldig takknemlig for. Jeg tror at hvis alle som nylig har ankommet Norge og er gravide, får den samme hjelpen, hadde det vært et veldig godt tiltak, fortalte Tajiik gjennom tolken sin til Dagsavisen.

I Drammen har prosjektet i tillegg fått tilleggsstøtte av Drammen kommune til kommunens innbyggere, noe Sanitetskvinnene er fornøyde med. Samtidig er det viktig for organisasjonen å sikre en nasjonal finansiering.

– Vi har et mål om å ha omtrent 1.000 oppdrag i året, det er det vi tenker er behovet i Norge. Da trenger vi 10 millioner kroner satt av i statsbudsjettet. Dette er samfunnsøkonomisk lurt med tanke på å redusere keisersnitt og blødninger samt fare for barseldepresjon. Og kvinnene kan være utsatt for seksualisert vold og ha med seg store traumer i bagasjen. Hvis man har traumer, kan det komme tydelig til syne under en fødsel, melder Marit Stene Severinsen som er prosjektkoordinator for dette arbeidet i Norske Kvinners Sanitetsforening og selv jordmor.

Rahel som fikk uvurderlig hjelp fra doulaen Hanna da hun fødte datteren. Foto: Ingrid Cogorno.
 
Påvirkning av fylkesbenkene

I forbindelse med valgkampen før stortingsvalget i 2021, var Sanitetskvinnenes hovedsak mer forskning, kunnskap og behandling innen kvinnehelse gjennom fire konkrete krav til politikerne. Et av kravene var at kvinner trenger andre velferdstjenester enn menn, som nettopp Flerkulturell doula. I august og september 2021 ble rundt 20 debattinnlegg publisert der de ulike fylkesbenkene ble utfordret på å fremme disse kravene i eksempelvis Bergens Tidende, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, Gjengangeren, Tidens Krav og Nordlys. Saken engasjerer bredt i de politiske miljøet og en rekke fylkespolitikere fra Arbeiderpartiet, Høyre. Kristelig Folkeparti, Venstre, Rødt og Sosialistisk Venstreparti meldte gjennom nye debattinnlegg at de vil støtte kravene. Les mer her. 

Regjeringsforhandlinger

De siste årene har Sanitetskvinnene jobbet hardt for å redde tilbudet og har fått bred støtte fra politikere. SV og MDG har skrevet om flerkulturell doula i sine partiprogram. Arbeiderpartiet har omtalt tilbudet som en del av helsefrivilligheten som de ønsker en satsning på. I fjor kom det en merknad til Statsbudsjettet fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV som understrekte viktigheten av tilbudet. Sanitetskvinnene er derfor håpefulle når Statsbudsjettet for 2021 skal legges frem og behandles. Det er håp om at politikerne er like engasjert i å redde tilbudet nå som de er i posisjon. Flerkulturell doula må reddes fra nedleggelse!