Fem damer som viser fram stand under Arendalsuka 2019

Endelig skal vi delta i debatter og panelsamtaler under Arendalsuka igjen. Alle arrangementene skal også vises digitalt i tillegg til fysisk i Arendal i år. Vi håper så mange sanitetskvinner som mulig ønsker å følge debattene digitalt eller fysisk om du er i Arendal.  

Her har vi samlet en oversikt over de arrangementene Sanitetskvinnene arrangerer både på egenhånd og med samarbeidspartnere.

Mandag 16. august

Klokken 18.00-19.00: Livsviktig debatt: fødsels- og barselpolitikk

I denne debatten utfordres stortingspolitikerne på hva som er gjort og hva de vil gjøre for å bedre fødsels- og barselomsorgen i Norge. Hvorfor skal kvinner ville føde barn, når forholdene ikke blir godt nok lat til rette – både for fødsel og barseltid? Marit S. Severinsen, prosjektleder i Flerkulturell Doula og jordmor deltar fra N.K.S. Les mer om arrangementet her.

Tirsdag 17. august

Klokken 09.00-10.00: Fattigdommens kompleksitet. hva må gjøres for å bekjempe / forebygge fattigdom blant barnefamilier.

Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Sanitetskvinnene og Redd Barna inviterer til samtale om hva vi må gjøre for å kunne bekjempe familiefattigdom i Norge. Norge har forpliktet seg til å halvere andelen barn som vokser opp i fattigdom innen 2030 gjennom FNs bærekraftsmål nr. 1, men Norge går i motsatt retning. Fagpersoner og politikere inviteres til samtale om hva de mener må gjøres for å snu den negative utviklingen og klare å bekjempe familiefattigdom i Norge. Grete Herlofson, generalsekretær i N.K.S. deltar i denne panelsamtalen. Les mer om arrangementet her.

Klokken 10.30-11.30: Du er kommet til en diagnose som ikke er i bruk.

Lipødem rammer opptil 20.000 norske kvinner, og er en diagnose som det offentlige helsevesenet ikke «tar i bruk» da det ikke er lovpålagt å gi et behandlingstilbud. Pasienter ender derfor opp med å betale flere hundre tusen kroner av egen lomme for å få operasjonen privat. Lipødem er en smertefull og progressiv lidelse, hvor pasientene har høy risiko for å bli uføretrygdet. Dette er et samarbeidsarrangement mellom Norsk lymfødem og lipødemforening og Sanitetskvinnene. Elisabeth T. Swärd, seniorrådgiver kvinnehelse og forskning, deltar. Les mer om arrangementet her.

Klokken 13.00-14.00: Samtykke i lovgivning og praksis

Rød Knapp-alliansen (hvor Sanitetskvinnene er medlem) inviterer til debatt om innføring av samtykke i straffeloven, og hvilke konsekvenser dette kan få i praksis. Fire ulike politiske partier er invitert – hvor det er representanter for og imot en slik lovgivning. Les mer om arrangementet her.

Onsdag 18. august

Klokken 08.00-09.00: Frivillig helseberedskap i endring

Hva slags rolle spilte frivilligheten under koronakrisen, og hvordan kan vi forberede oss for den neste? Stiftelsen Dam inviterer til samtale mellom stortingspolitikere og en rekke frivillige organisasjoner, deriblant deltar Grete Herlofson, generalsekretær i N.K.S. Her vil politikere bli utfordret på hva de vil gjøre for å øke kunnskapen om frivillighetens beredskap og hvordan vi kan styrke samspillet mellom myndighetene og organisasjoner. Les mer om arrangementet her.

Klokken 09.00-10.00: E-helse og forebygging av svangerskaps- og barselsdepresjon - Mamma Mia.

10-15% av alle fødende kvinner i Norge får svangerskaps- og barseldepresjon hvert år. Hvordan kan vi best hjelpe de nybakte foreldrene, når ressursene og praksisen varierer så mye mellom de ulike helse- og legekontorene? Arrangementet er et samarbeid mellom Sanitetskvinnene og RBUP – vi vil også lansere et helt nytt verktøy for gravide og foreldre i barseltiden! Les mer om arrangementet her.

Klokken 16.30-17.45 – Likestillingspolitikk: Glemmer vi kvinneperspektivet?

FOKUS, Sanitetskvinnene og en rekke andre organisasjoner som arbeider i tråd med FNs kvinnekonvensjon og bærekraftsmålene samarbeider her om debatt om hvordan Norge lever opp til de internasjonale forpliktelsene vi har ovenfor jenter og kvinners rettigheter. Det blir også lansert rapporter om henholdsvis vurdering av nåværende regjerings likestillingsinnsats de fire siste årene, samt rapport om de ulike partiprogrammene for neste stortingsperiode. Les mer om arrangementet her.

Torsdag 19. august

Klokken 09.00-10.00: Frokost for foreninger, samarbeidspartnere m.m.

Vi inviterer til felles minglefrokost i forkant av Den store kvinnehelsedebatten. Organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland ønsker velkommen. Det blir servert ferske baguetter og rykende varm kaffe. Les mer om arrangementet her.

Klokken 10.30-11.30: Den store Kvinnehelsedebatten.

Dette er hoved debatten som Sanitetskvinnene arrangerer under Arendalsuka. Kvinner og menn har ulike helseplager, ofte ulike symptomer på lik sykdom, og forskjellige reaksjoner på behandling. I år starter arbeidet med ny NOU om kvinnehelse. Dette har Sanitetskvinnene arbeidet for lenge. Det er et tankekors at over 10 % av alle kvinner lider av endometriose og allikevel er sykdommen ukjent og et behandlingstilbud fraværende. Hva har nåværende regjering gjort innen kvinnehelse, og hva kan vi forvente av kommende regjering? Les mer om arrangementet her.

Klokken 11.00-11.45 – Spør først «Licence to have sex»

«Spør først!» er et undervisningsopplegg for elever, laget i samarbeid mellom Sanitetskvinnene og Helsestasjon for kjønn og seksualitet. Denne panelsamtalen tar deltakerne med på innsiden av dette prosjektet, og hva slags tilbakemeldinger vi har fått fra elever og foreldre til ungdom i 14-15 års alderen. Tone Aanderaa, helsesykepleier og prosjektleder for "Spør først!", deltar på vegne av Sanitetskvinnene. Les mer om arrangementet her.