Sykurs

Når et asylmottak legges ned og beboere må flytte til en annen kant av landet, står ofte Sanitetskvinnene klare til å ta imot. De bidrar med aktiviteter i hverdagen for å skape mening i en tilværelse preget av usikkerhet og venting.

20. juni er det FNs verdensdag for flyktninger. Nærmere 80 millioner mennesker er på flukt globalt. I 2021 er situasjonen i Norge preget av at antall asylsøkere har gått kraftig ned som følge av stengte grenser til Europa og koronapandemien med reiserestriksjoner i mange europeiske land. Det er nå rundt 1500 personer som bor på omtrent 20 asylmottak i Norge.  

Sykkelkurs, sykurs og kino

Å bo på asylmottak kan være krevende og vanskelig der lang ventetid og mye usikkerhet kan være utfordrende for både barn og voksne. Frivillige sanitetskvinner over hele landet inviterer til aktiviteter der felleskap, nyttig helse-informasjon, fysisk trening og glede står i fokus. Aktivitetene blir planlagt basert på familienes egne ønsker og behov og i samarbeid med mottaksansatte. Turer i skog og mark, sykkelkurs, sy-kurs, førstehjelpsopplæring, kinobesøk eller kakebaking er eksempler på aktiviteter som bidrar til mestring, lek og glede i nærmiljøet. Aktivitetene bidrar til å normalisere hverdagen. Positive opplevelser med både språktrening og relasjonsbygging skaper et trygt forhold mellom lokalbefolkningen og familiene på mottaket. Slik kan vi bidra til å styrke psykisk og fysisk helse for beboerne på asylmottak.

Samarbeidspartner i dette arbeidet er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Inkluderings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) med intensjon om å aktivisere beboere på asylmottak, kanalisere frivillig engasjement og drive med gjensidig kompetanseheving.

Følger opp beboerne når de flyttes

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for å skape kontakt mellom lokalsamfunn og nyankomne flyktninger. For mange er slike møter helt avgjørende for å kunne takle livet rimelig greit. Våre møtesteder bidrar til at den enkelte føler at det er vits i å stå opp denne dagen. Når ankomsttallene går ned, kan dette medføre at mottak legges ned og beboerne må flytte til et annet mottak. Dette er krevende spesielt for barnefamilier der barna må bytte skole og vennekrets. Sanitetskvinnene gjør sitt beste for å bistå i denne vanskelige tiden og forsøker å sørge for at det står andre frivillige og tar imot når de kommer til et nytt lokalsamfunn. Larvik sanitetsforening arrangerte i en årrekke aktiviteter for kvinner på det lokale mottaket. Da det ble avklart at asylmottaket skulle legges ned, sørget sanitetskvinner for at kvinnene som skulle bli flyttet raskt kom i kontakt med nye frivillige sanitetskvinner i Trondheim. Beboerne kunne raskt starte opp igjen med ukentlige treff med sy-kurs, mat og uformelt sosialt samvær slik at nye relasjoner kunne dannes. Sanitetskvinnene i Florø tok varmt imot familier som måtte flytte fra Trondheim til Solbakken mottak tidligere i år. De arrangerte en aktivitetsdag med grilling, bading og uteleker for store og små. Opplevelsen av trygghet, tilhørighet og tillitt er viktig for oss alle.

Bekymret for helsesituasjonen

Mange frivillige melder at de er bekymret for helsesituasjonen til de menneskene de møter på asylmottakene. Mange er sterkt preget av påkjenningen av å vente på endelig behandling av asylsøknaden og andre av håpløsheten når avslaget er endelig. Kroniske helseplager som ikke behandles, bidrar til utenforskap, ensomhet og isolasjon, og enda dårligere fysisk og psykisk helse. Møtene med de frivillige og aktivitetene de gjør sammen, er derfor et lysglimt i en ellers tung hverdag. Og ikke minst at en frivillig bryr seg, lytter og ser den enkelte familien, kan bety mye.

Vil du bli frivillig du også, ta kontakt med seniorrådgiver migrasjon og oppvekst: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no

 

Skogstur for asylssøkere i Trondheim
Skogstur for asylssøkere i Trondheim