Logo Stiftelsen Dam

– Vi er kjempefornøyd med tildelingen til disse fem viktige prosjektene, som alle bygger opp om områder Norske Kvinners Sanitetsforening er opptatt av, sier Brit Olssøn, leder ideell virksomhet, forskning og utvikling hos Sanitetskvinnene.

Det utadvendte Revmatismesykehus – desentrale tilbud

Revmatismesykehuset har mottatt totalt 1.4 mill

Hensikten med prosjektet er å gi sykehuset bedre muligheter til å tilby desentrale og digitale tjenester for å bedre pasientenes tjenestetilbud og helsesituasjon utenfor sykehusets fire vegger.

Digital kampanje for kvinner utsatt for partnervold

Psykologisk institutt ved UiO har mottatt totalt 1.4 mill

Hensikten med prosjektet er å gi voldsutsatte kvinner en stemme og formidle nyansert og viktig informasjon om partnervold til helse- og sosialtjenestene for at flere minoritetskvinner får tilgang til et best mulig tilpasset støtteapparat.

Trygge kvinner – forebygging av vold i nære relasjoner

N.K.S. sentralt har mottatt totalt 1.395 mill

Hensikten med prosjektet er utvikle et universelt voldsforebyggende tiltak som gir informasjon om ulike former for vold, hvem som kan være voldsutøver og –utsatt, samt informasjon om hjelpeinstanser, og som kan komme både lokale sanitetsforeninger og allmennheten til gode.

Sterkere ungdom – et lavterskel veiledningstilbud

Pappilon i samarbeid med Bergen Sanitetsforening har mottatt totalt 1.4 mill

Hensikten med prosjektet er å etablere en fleksibel veiledningstjeneste for ungdom på 15-35 år i Bergen og omegn med fokus på minoritetsspråklige, samt øke kompetansen til det lokale tjenesteapparatet om utfordringer disse gruppene står ovenfor.

Voksenskole for personer med demens

Grimstad kommune har mottatt totalt 1.4 mill

Hensikten med prosjektet er å evaluere nytten og betydningen av Voksenskolen for personer med demens og formidle modellen til andre kommuner og initiativtakere.