mai

Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for at barn og unge skal få omsorg, gode opplevelser og få delta i samfunnet på lik linje med andre. Gjennom flere ulike fond og tiltak hjelper Sanitetskvinnene barn og unge som har tøffe hverdager.

Barnefattigdommen i Norge øker

I følge SSB økte antall familier med vedvarende lav inntekt i over halvparten av landets kommuner i fjor og dette rammer nå 115 000 barn. Sanitetskvinnene har i mange år engasjert seg for å gi disse barna en litt bedre hverdag gjennom unike opplevelser aktiviteter, drømmedager og innkjøp av nødvendig utstyr. Cecilia Skavlan møter mange av disse sårbare barna i sin hverdag som fagkonsulent i N.K.S og ser behovet for hjelpen som tilbys.

- Det kan ofte være hjerteskjærende å jobbe med barn som har det vondt, og det kan særlig være tøft å møte barn som er veldig syke. Gjennom fondene for barn og unge og salg av maiblomsten så har vi muligheten til å hjelpe denne sårbare gruppen med barn som trenger en oppmerksomhet i hverdagen.

Gjennom salg av maiblomster, Min dag i dag, Julegavefondet, En håndsrekning og forskningsfondet på barn og unge bidrar Sanitetskvinnene til at barn som ellers har en tøff hverdag får det litt bedre. Lokalforeningene er en stor bidragsyter til å samle inn penger til fondene. For at fondene skal nå de barna og ungdommene som har et reelt behov er hele prosessen kvalitetssikret faglig. Sanitetskvinnene tar derfor ikke imot søknader fra privatpersoner, men behandler søknader fra fagpersoner knyttet til barnet. Vi har kontaktpersoner fra hele Norge som arbeider med barn og unge. Ofte er det leger og sykepleiere som arbeider i sykehus eller i primærhelsetjenesten, til eksempel helsesykepleiere. Men vi samarbeider også med sosiallærere, ansatte i barnevern eller andre som jobber profesjonelt med barn og unge. Det er disse kontaktpersonene som avgjør og velger ut de barn og unge som de ser har et behov for et økonomisk tilskudd til jul.  

- Vi har ca. 300 – 400 kontaktpersoner som kjenner til fondene våre og søknadsprosessen fungerer veldig bra, men jeg skulle gjerne delt ut mer midler til barn som trenger det!

Image
Foto: Iselin Øverås
Billedtekst
Foto: Iselin Øverås
Maiblomsten 

Inntektene fra Maiblomsten går inn på fondene for barn og unge, og til lokale tiltak for barn og unge. I takt med at barnefattigdommen øker i Norge er det flere barn som trenger økonomisk støtte til innkjøp av nødvendig utstyr. Det kan være innkjøp av nye briller, medlemskontingent til fotballklubben, nødvendig utstyr til skolen, klær eller noe annet som barn trenger. I tillegg sørger frivillige Sanitetskvinner for aktiviteter for barn som skolefrokoster, høytlesning og drømmedager for barn som har det vanskelig. 

I ukene før 17. mai selges maiblomster som en fin maipynt med mening. Kjøper du en maiblomst til jakkeslaget eller bilen fra en lokalforening nær deg, støtter du Sanitetskvinnens arbeid for barn og unge. 

Du kan også gi en digital støtte til Maiblomsten gjennom vår innsamlingsaksjon på Facebook. 

Image
Maiblomsten jente
Julegavefondet

Fagkonsulent for barn og unge i N.K.S Cecilia Skavlan så lenge et etterlengtet behov for å gi barn som lever i sårbare situasjoner en hjelpende hånd til jul. Det kom ofte forespørsel fra kontaktpersoner om ekstra økonomiske midler til julefeiringen, spesielt fra familier som lever med vedvarende lav inntekt. Sanitetskvinnenes julegavefond ble derfor opprettet i 2016 for å gi sårbare barnefamilier mulighet til å kjøpe inn det de trenger til julefeiringen. Julegavefondet gir midler til en julefeiring i sin helhet som for eksempel gaver til barnet, innkjøp av mat eller kostnader forbundet med reise hjem til jul.

- Julen handler ikke bare om gavene, men også om ha nok mat til julefeiringen, invitere venner og familier på besøk og ha en hyggelig julefeiring på lik linje som oss andre sier Cecilia.

En oversikt over julegavefondets utdelinger: 

  • 2016: 17 barn delte på ca. 33 000 kr
  • 2017: 32 barn delte på ca. 65 000 kr
  • 2018: 14 barn delte på ca. 29 000 kr
  • 2019: 36 barn delte på ca. 96 000 kr
  • 2020: 75 barn delte på ca. 150 000 kr
Min dag i dag - En drømmedag for barn som har det vanskelig 

Siden 2008 har Norske Kvinners Sanitetsforening tilbudt Min Dag i Dag til barn og unge som trenger det. I 2019 fikk 150 barn oppleve sin egen drømmedag ved å ”bli sett” og delta i sin egen ”store dag”. Denne store dagen kan handle om noe så viktig og naturlig som å få feire sin bursdag, eller å få drømmer oppfylt gjennom å møte en kjendis, et idol eller en helt spesiell person, eller å få virkeliggjort en annen type drømmedag. Les mer om Min dag i dag her

Image
glad jente
 
 
En håndsrekning - Økonomisk støtte til barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt.

En håndsrekning er Egmont Fondens enkeltstøtteprogram som deles ut i samarbeid med utvalgte organisasjoner. I Norge har Egmont Fonden samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening om utdeling av En håndsrekning. En håndsrekning er et tilbud som skal bidra til at alle barn får delta på lik linje og er et samarbeid med Egmont Fonden. Hvert år deler Sanitetskvinnene ut millionbeløp, til blant annet utstyr som barn og unge trenger til skole eller fritidsaktiviteter, som en håndsrekning til barn og unge som på grunn av sin økonomiske situasjon sliter sosialt, helsemessig og med skolearbeidet. Les mer her

Gi en gave til Sanitetskvinnenes arbeid for barn og unge

Ønsker du å gi en økonomisk gave til vårt arbeid, kan du benytte kontonummer 1506.13.49267. Du kan også bruke vårt vipps nummer 40297. Du bestemmer selvfølgelig selv hvor mye du vil bidra med. Tusen takk for ditt bidrag. 

Ønsker du mer informasjon? 
Kontakt fagkonsulent for barn og unge i sekretariatet Cecilia Skavlan, på e-post: cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no