barn som går til skolen

Koronapandemien rammer sårbare barn på nye måter. Mer hjemmeskole fører til økt behov for digitalt utstyr som mange familier ikke har råd til. I samarbeid med Egmont Fonden gir Sanitetskvinnene hvert år økonomisk støtte til barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. I koronaåret 2020 ble det delt ut et rekordhøyt beløp på 3,8 millioner kroner.

Takket være et langsiktig samarbeid med Egmont Fonden og ordningen En håndsrekning, har Sanitetskvinnene lang erfaring med å gi økonomiske støtte til barn som trenger det. I forbindelse med koronapandemien har behovet vært større enn noen gang.

Cecilia Skavlan

– På grunn av situasjonen, fikk vi over en million kroner ekstra til å dele ut i fjor. En del av pengene gikk til skolerelatert utstyr som PCer, nettbrett, mobiler osv. i tillegg til utstyr som spill, sykler, ski, skøyter og klær, sier Cecilia Skavlan. Hun er fagkonsulent for barn og unge i sekretariatet til Sanitetskvinnene, og har jobbet med denne ordningen siden oppstarten i 2014. I løpet av 2020 ble det delt ut til sammen 3,8 millioner og gjennomsnittlig beløp var på i underkant av 4000 kroner.

En av dem som fikk støtte til utstyr til hjemmeskole var «Noora» på 12 år som bor sammen med mor og storebror i Sandefjord. Med mor som aleneforsørger og lavtlønnet deltidsansatt, strekker ikke familieøkonomien til dyre innkjøp som strengt tatt ikke er nødvendig. Gleden var derfor svært stor da «Noora» fikk 4 200 kroner til å kjøpe en iPad for å enklere følge med på undervisningen og jobbe med skolearbeid hjemmefra.

Gir barna det andre barn har

Totalt 115.500 barn levde i lavinntektsfamilier i 2019, og det er nå en bekymring for at tallet vil øke som følge av pandemien.  I løpet av 2020 fikk rundt 1000 barn en økonomisk håndsrekning fra ordningen fra Sanitetskvinnene. – Dette er barn som lever i familier med lav inntekt over tid, og der økonomien hindrer barna i delta i skole- og fritidsaktiviteter på linje med andre barn, sier Skavlan. I følge SSB har andelen lavinntektsfamilier i Norge økt fra 4 til 10 prosent de siste 20 årene. Over halvparten har innvandrerbakgrunn, noe som stemmer godt med tildelingene fra En håndsrekning der også rundt halvparten av mottakene har minoritetsbakgrunn. I tillegg er mange av foreldrene enslige forsørgere.

Nye utfordringer i koronapandemien

Antall familier med vedvarende lav inntekt økte i over halvparten av landets kommuner i fjor og rammet 5 300 flere barn. De som fra før hadde lav inntekt ble ekstra rammet av permitteringer og oppsigelser, som følge av tiltakene mot koronapandemien på vårparten 2020.  Andelen har mer enn tredoblet seg siden 2001, og har høy utbredelse i de store byene.

– Vi ser et stort behov for å støtte barn og unge som er ekstra utfordret i denne krisetiden. Vi er derfor glade for å kunne gi de mest utsatte en mulighet til å delta i både digitale og fysiske felleskap gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening. Barna har bruk for en ekstra håndsrekning her og nå, slik at de kommer seg best mulig gjennom koronapandemien, sier Henriette Christiansen som er direktør i Egmont Fonden.

Vedvarende lav inntekt betyr at en husholdning i snitt tjente under 60 prosent av medianinntekten i Norge i løpet av de siste tre årene. En barnefamilie regnes som en husholdning med minst ett barn. Blant barnefamiliene er det visse kjennetegn som gir økt risiko for lavinntekt som foreldrenes yrkestilknytning og lav utdanning.

Mye hjemmeskole og avlysning av ordinære aktiviteter for barn over lang tid har sine konsekvenser.  Derfor gikk en del av ekstrabevilgningen i koronaåret 2020 også til å dekke hyggelige sommeropplevelser som for eksempel utflukter til barna.

Utdelinger i samarbeid med fagfolk

Hvem som får støtte, skjer alltid i samarbeid med profesjonelle som jobber med barn og som kan vurdere behovet. Dette er ofte helsesykepleiere, sosiallærere, men også ansatte i barnevernet eller Sanitetskvinnenes egne Veiledningssentre for pårørende av rus og psykiatri.

Ønsker du mer informasjon om En håndsrekning, ta kontakt med fagkonsulent for barn og unge Cecilia Skavlan på cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no