Poser fylt med matvarer fra Orkla

Koronapandemien begynner å røyne på for de fleste av oss, og ekstra utfordrende er det for sårbare grupper i samfunnet. Flere lokale sanitetsforeninger melder om et stort og økende behov for hjelp. Takket være samarbeidet med Orkla deles det ut 13 500 poser med varer for å spre glede både på høytidsdager og i hverdager.

  

Feiringer og sosiale sammenkomster har det ikke blitt mange av det siste året. Derfor har behovet for å kunne kose seg som familie eller sammen med de man er mest glad i, vært viktigere enn noen gang under koronapandemien. For de med svak økonomi, kan dette bli nok en bekymring. For å skape et lyspunkt, vil det i disse dager være delt ut rundt 13 500 tøyposer med mat, snacks og hygieneartikler i samarbeid med Orkla. Dette tiltaket startet i fjor sommer og mottakerne er hovedsakelig barnefamilier, men også minstepensjonister, isolerte og de som sliter med rus eller psykiatri.

Våren 2021 er utdelingene knyttet til påskeferien, 17. mai og frem mot sommerferien. Da midlene ble lyst ut til lokalforeningene, meldte det seg et stort behov til sekretariatet. En million kroner i varer skulle plukkes ut i lokale butikker, over 50 søknader kom inn, og mange av dem representerte samarbeid mellom flere foreninger. I tillegg deles det ut varer direkte fra fabrikk til en verdi av en million kroner til de største byene Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand, samt Vestfold. – Det er mange som trenger hjelp denne våren. Pandemien preger oss alle, men de sårbare gruppene, som for eksempel familier som lever med vedvarende lav inntekt, er særlig utsatt, sier generalsekretær Grete Herlofson.

Det å være tett på i lokalsamfunnet, er en av Sanitetskvinnenes styrker. Engasjement blant frivillige som er organisert i en lokal sanitetsforening gir opparbeidet kompetanse, samarbeid og  fellesskap til å løse oppgavene med å nå ut til de som trenger det mest.

Image
Varer til Orkla-utdeling
Pall på pall med varer som skal pakkes og deles ut. Her fra Oslo, med "sanitetsmetern" på toppen av sjokoladen.
Påskegodt og fiskesuppe

Påsken er den høytiden med flest sammenhengende fridager, og det i år var det dessverre mange som gruet seg til påskeferien. Vi er er flinkere til å invitere hjem i forbindelse med julen, men det er ikke den samme tradisjonen i Norge knyttet til påskehøytiden. I år gjorde de strenge smittevernrestriksjonene det i tillegg kun mulig å invitere noen få gjester på besøk. Familier med anstrengt økonomi, kjenner på tilleggsbelastningen det er å gjøre innkjøp til mange måltider for familiene gjennom høytiden. Behovet for hjelp har vært ekstra stort i år der blant annet NRK meldte om rekordlange køer foran Fattighuset i Oslo.

Påsken ble derfor prioritert for vårens Orkla-utdeling, og rundt 4500 poser ble gitt ut som en hyggelig oppmuntring til påskefeiringen. Hver pose har en verdi på rundt 500-700 kroner, og inneholdt frokostvarer som pålegg og knekkebrød, og middager som fiskesuppe og lapskaus. I tillegg fulgte det med tran, produkter til tannhygiene, rengjøringsprodukter og vaskemidler. – Sanitetskvinnene har en fantastisk dugnadsånd og et nettverk som gjør at dere når ut til mange som har en krevende hverdag. Jeg glad for at vi i Orkla kan få være med å bidra til å spre glede med produktene våre. Sammen kan vi gjøre vi en forskjell! sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla.

Det er i hovedsak Sanitetskvinnens omsorgsberedskapsgrupper som organiserer utdelingene. Og den geografiske spredningen er stor. – Våre lokalforeninger rundt om i landet fanger opp et økende behov. De er tett på hjelpeapparatet og finne gode samarbeidsformer for å nå de som trenger hjelpen aller mest, sier Grete Herlofson.

Her er noen få eksempler fra påskeutdelingene:

I Tønsberg stod medlemmer i beredskapsgruppen klare for å dele ut 75 handlenett til barneverntjenesten. – Vi er utrolig takknemlig for denne gaven. Dette vil gjøre tiden fremover bedre for mange barnefamilier i vår kommune, sier avdelingsleder i barnevernstjenesten Line Aatif.

To damer som deltar på utdeling av Orkla-poser i Tønsberg.
75 handlenett ble delt ut til barneverntjenesten i Tønsberg.

I Sel sanitetsforening i Gudbrandsdalen, gikk handlenettene til sårbare familier i samarbeid med helsestasjonen.

Øverbygd sanitetsforening i Troms delte ut 40 handlenett til brukere av Målselv dagsenter, der mange er minstepensjonister, og til brukere av rus- og helsetjenesten i kommunen. 

I Mosjøen Sanitetsforening i Nordland gikk handlenettene til flyktninger i samarbeid med flykningtjenesten, voldsutsatte kvinner i samarbeid med Krisesentret og familier i samarbeid med barnevernet.

Mosterøy sanitetsforening i Rogaland var med på utdeling for første gang, og stod for utdeling av 15 poser på øya med rundt 1000 innbyggere.

I Oslo deltok flere foreninger i regi av Oslo omsorgsberedskap med 500 poser til sårbare barnefamilier innen rus og psykiatri, Homestart-familier og Frivilligsentraler. – Det er stor pågang etter hvert som prosjektet blir mer kjent. Varene var en fin hilsen å gi til påske, og vi fikk mange tilbakemeldinger på at posene inneholder fine matvarer, hygieneartikler og godteri, sier fylkesleder i Oslo N.K.S. Toril Guldbrandsen.

Bilde av Torild Guldbrandsen
Fylkesleder i N.K.S. Oslo, Torild Guldbrandsen, deltar på pakking av varer som skal ut til de som trenger det.
Sommeren for døren

Med sommeren for døren kommer skoleferien og forhåpentligvis avslappende dager. Som en del av denne dugnaden, deles det ut typiske sommervarer som produkter til sommermiddager og tid utendørs. Selv om vi kanskje ser enden på pandemien, så vil Sanitetskvinnene fortsette det viktige arbeidet med å bistå sårbare grupper også fremover. – Det vil ta langt tid før samfunnet er tilbake der vi var. Det vil være store «etterdønninger» for eksempelvis for sårbare barn og unge, avslutter Herlofson.

Alle som mottok en pose fra Sanitetskvinnene og Orkla i forbindelse med påsken mottok også dette brevet:

Tekstbilde med hilsen fra Orkla og NKS