Robotassistert kneoperasjon

For et drøyt år siden mottok Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HRS) en robotisert navigasjonscomputer. Denne robotteknologien skal brukes i kneproteseoperasjoner, som revmatismesykehuset har drevet med siden 60-tallet. 

Av: Mathias Brandt, Haugesunds Avis

Foto: HRS og Grethe Nygaard

– Vi leier en NAVIO-robotisert navigasjonscomputer, som er av blant det nyeste av teknologi innen kneprotesekirurgi. Denne er mer avansert og gir oss betydelig mer informasjon om kneets faktiske anatomi og dets balanse i forhold til eldre navigasjonssystemer, sier overlege Øystein Skåden.

Det var Dagens Medisin som først omtalte saken.

Revmatismesykehuset har inngått en avtale med Smith & Nephew om å leie roboten "NAVIO" i tre år. De er først ute i hele Norden til å ta i bruk dette produktet.

– Det er en høy engangskostnad om vi skulle kjøpt slikt utstyr, så vi velger å leie. Det er det vanligste, også ved andre tilsvarende avdelinger rundt om i verden. Men vi skal få brukt den mye på disse årene, og vi har vært i både Belgia og London for å lære oss dette, sier Skåden.

Skal undersøke pasienter

I høst begynte HSR på en studie for å kartlegge effekten av roboten. 214 kneprotesepasienter skal delta, hvor halvparten skal bli behandlet med navigasjonscomputeren. Dette bygger videre på kollega Øystein Gøthesens doktorgradsarbeid om bruk av computernavigasjon i kneprotesekirurgien.

– I tillegg har vi en avtale med leverandøren om å lære opp andre i Norge og kanskje i Europa på dette. Det er viktig at vi får drive med denne forskningen. Det blir verdifullt uansett utfall på studiet.

– Hvilke konkrete fordeler gir denne robotteknologien pasientene?

– Vi ser allerede nå at det er til god hjelp hos pasienter med store feilstillinger og generelt ved mer utfordrende tilfeller av kneslitasje. Operasjonstiden i disse tilfellene går ned, og det er potensielt flere pasienter som får en kneprotese som er plassert nøyaktig som planlagt. Studien vår vil avdekke om teknologien vil føre til bedre knefunksjon og pasienttilfredshet i tillegg til om protesen vil vare lengre før vi eventuelt må skifte den ut.

Opplæring bruk av robot til kneoperasjon
KNEPROTESEOPERASJON: Ved hjelp av roboten NAVIO skal det bli enklere å kartlegge kneet før operasjonen starter. Foto: HSR
Opiatbruk ned med 75 prosent

Det er ikke bare under selve kneproteseoperasjonen Revmatismesykehuset har vært innovative. HRS har gått grundig til verks, og har ønsket å utvikle hele prosessen rundt behandlingen.

Et av områdene som de ville forbedre var opiatforbruket i forbindelse med operasjonen. Å bruke ulike opiat som smertestillende gir ofte negative bivirkninger som sløvhet, kvalme og blodtrykksfall.

– Bivirkningen ved opiat er nesten verre enn selve smerten. Folk har hatt mye vondt i etterkant av operasjon, så derfor har vi ønsket å optimalisere bruken, sier anestesilege ved revmatismesykehuset, Andreas Tornes Andersen.

Etter en intern kvalitetskontroll for årene 2016-2018 konkluderte de med at opiatbruken ved kneproteseoperasjoner har gått ned med 75 prosent.

– Vi ønsker å være best i klassen, og har veldig fokus på faglig eksellens. Heldigvis har vi fått utvikle oss på ting vi synes er gøy, og da blir resultatet ofte bra.

Kneoperasjon ved bruk av robotteknologi
KNEPROTESEOPERASJON: Ved hjelp av roboten NAVIO skal det bli enklere å kartlegge kneet før operasjonen starter. Foto: HSR
Vil være i Norgestoppen

Å operere inn proteser i kneet er mye mer smertefullt enn en tilsvarende operasjon i hoften eller skulderen. Men hvorfor det er slik, er uvisst. Men med den alternative former for smertestillende har pasientene fått det bedre.

– Vi opplevde at hverdagen ble radikalt endret. De ble mer opplagt, hadde mindre smerter, større ro gjennom natten og bedre søvn, sier Andersen om omleggingen.

Metoden går enkelt forklart ut på at ultralyd brukes for å lokalisere hvor injeksjonen med smertestillende skal inn. Dette har vært utprøvd tidligere i utlandet, og ingen risiko er avdekket til nå. Dermed vil revmatismesykehuset bli enda bedre på kneproteseoperasjoner. Faktisk best i landet.

– Det er viktig å sette oss hårete mål. Vi vil at hele pakken rundt operasjonen skal bli så god som den kan bli, ved å være nysgjerrig på nye tanker og metoder. Vi skal være forsiktige med å si at vi er best, men vi ønsker å være i norgestoppen i alle fall, smiler Andersen.