Drammen SF mottar Dørsjøprisen

Drammen Sanitetsforening har mottatt årets Dørsjøpris for deres innsats for integrering og inkludering i Drammen.

Drammen Sanitetsforening mottar årets Dørsjø-pris for sin innsats for integrering og inkludering. Allerede i 2017 så foreningen et behov for å inkludere og integrere innvandrerbefolkningen i Drammen – det ble starten på Språkvenn. Et tilbud hvor kvinner fra ulike land kan øve seg på norsk sammen med lokale sanitetskvinner over en kopp kaffe eller mat. Siden den gang har de stått på, og alt de har fått til på dette feltet er imponerende. Sanitetskvinnenes prinsipper om å være likestilte, modige og nytenkende står sentralt i alt de gjør.

– Det er veldig hyggelig å bli satt pris på. Det er mange frivillige som er engasjert og har lagt ned mye tid og krefter for å få til gode tiltak. Når tiden er inne for å igjen samles, vil prispengene gå til en samling for alle flotte frivillige som driver med integrasjonsarbeid i Drammen Sanitetsforening, sier Bente Bostrøm, daglig leder.

Imponerende innsats

I 2018 fikk alle Språkvenn-deltagere i Drammen gratis medlemskap. Flere har blitt aktive og betalende medlemmer som nå er med på å drive både faste og nye aktiviteter rettet mot innvandrerkvinner i Drammen. Blant annet er tidligere Språkvenn-deltagere nå blitt medlem av lokalforeningsstyret, Motherhood-gruppeledere og flere er blitt kurset som flerkulturelle doulaer.

I 2020 møtte hele Norge flere utfordringer i forbindelse med koronapandemien. I Drammen viste foreningen nok en gang en imponerende kapasitet og forståelse for behovene til innvandrerkvinnene i byen. Det ble opprettet en egen Facebook-side på arabisk med informasjon om smittevern og forslag til aktiviteter foreldre kunne gjøre med barna under nedstengingen. I tillegg ble prosjektet «Helseambassadører» opprettet slik at frivillige gjennom kurs og opplæring kan dele informasjon om korona til innvandrerbefolkningen i Drammen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie la merke til arbeidet, og foreningen har fått mye skryt og oppmerksomhet i både lokale og nasjonale medier.

– Som organisasjonsleder er jeg utrolig takknemlig for måten dere, gjennom så kloke handlinger, viser hvem Sanitetskvinnene er. Dere fører den årelange tradisjonen vår videre og avdekker mangler i det offentlige helse- og omsorgstilbudet, og finner effektive løsninger som bidrar til å dekke behovene. Gjennom sosiale møteplasser, informasjonskvelder og samtalegrupper om helse, oppdragelse og andre relevante temaer, er dere en tillitsvekkende brobygger mellom lokalbefolkningen og minoritetsspråklige kvinner spesielt, og det offentlige. Vi er ydmyke og stolte av måten dere bidrar til å gjøre Sanitetskvinnene til en stadig bedre og mer relevant organisasjon for Drammen og befolkningen i hele landet vårt, sa organisasjonsleder i Norske Kvinners Sanitetsforening, Ellen-Sofie Egeland, da hun overleverte diplom og 10.000 kroner til Drammen Sanitetsforening.

Dørsjøprisutdelingen

Jon og Unni Dørsjøs Minnefond ble opprettet i 1999 for å hedre Sanitetskvinnenes arbeid for eldre og/eller barn av innvandrere i Norge. Den ble utdelt for første gang i 2001 til tydelige aktører innen integreringsfeltet. Tidligere mottaker er blant annet Shabana Rehman. Siden 2016 tildeles den ikke lenger enkeltpersoner, men til sanitetsforeninger som har gjort en fremragende innsats for integrering og inkludering i sitt lokalsamfunn. Siden 2016 har sanitetsforeningene tilhørende Klinga, Drevsjø, Nannestad, Ørland og Ulsteinvik mottatt prisen.