Bilde av en eldre mann med en livbøye og to barn ved sjøen

Tryg Forsikring har samarbeidet med Sanitetskvinnene siden 2009. De var med på å finansiere den aller første Kvinnehelsedagen i 2011 og har i flere år delt ut «Tryg stipend» til lokalforeninger rundt om i landet. 

I over 12 år har Tryg samarbeidet og støttet sanitetskvinnene. Først og fremst har samarbeidet dreiet seg om å gi alle medlemmer opptil 25 % rabatt på forsikring, men de har også bidratt med økonomisk støtte hvert år. 

I 2011 sponset de den aller første Kvinnehelsedagen slik at vi kunne komme i gang med en årlig, og ikke minst gratis, konferanse for alle kvinner. Kvinnehelsedagen samler opptil 1200 kvinner i kongressenteret hvert år, og siden oppstarten har vi hatt flere spennende og kjente kvinner på scenen, som Silje Sandmæl, Åsne Seierstad og Erna Solberg.

I flere år delte også Tryg ut stipender til lokale foreninger som ønsket å tenke nytt og starte opp nye aktiviteter for lokalsamfunnet. Tuft Sanitetsforening i Buskerud er en av lokalforeningene som har mottatt et Tryg-stipend til aktiviteter som kommer lokalsamfunnet til gode. De hadde et matlagingskurs kalt «Dig In» for ungdommene i bygda. Målet var å hjelpe ungdom som skal bo, eller allerede bor alene, til å få gode matvaner. Fokuset var å lage næringsrike, rimelige middager sammen med andre. – Vi ønsker å takke Sanitetskvinnene for et godt og langsiktig samarbeid, og gratulere med 125-årsjubileet i år. Det er veldig fint for oss å kunne støtte det viktige arbeidet som gjøres rundt i de 600 lokale sanitetsforeningene i Norge, sier Turid Midtbø i Tryg Forsikring fra hovedkontoret i Bergen. Midtbø er fra Vestlandet og er imponert over det Sanitetskvinnene får til i de ulike lokalsamfunnene. – Jeg er selv sanitetskvinne på hjemstedet Bryggja, og ser hvor mye bra som utføres både der og over hele landet. Vi håper Sanitetskvinnene fortsetter den fantastiske jobben de gjør i mange flere år, avslutter Midtbø.

Alle medlemmer som ønsker en uforpliktende prat med Tryg om forsikring kan snakke med N.K.S sin egen kontaktperson på telefonnummer 915 04040. Les mer på tryg.no/nks.