integrering

Norske Kvinners Sanitetsforening vil at alle frivillige som driver, eller har lyst til å starte, integreringsaktiviteter i regi av Sanitetskvinnene skal være trygge og motiverte. Derfor har vi utviklet en håndbok for integrering i Sanitetskvinnene med faglig bakgrunn, tips og triks.

 

Helse i fokus


Som kvinnehelseorganisasjon vi opptatt av sammenhengen mellom helse, integrering og arbeid. En utfordring vi har visst om lenge, og som er blitt spesielt synlig under pandemien, er at myndighetene ikke klarer å nå ut med livsviktig helseinformasjon til hele vår mangfoldige befolkning. Heldigvis er vi i Sanitetskvinnene på ballen og jobber med dette – både i pandemi-tid og under mer normale tilstander.

flerkulturelle integrering

 

Håndbokens innhold


I håndboken finner du enkel, faglig bakgrunn for helsefokuset i vårt integreringsarbeid, og oppklaring av en del relevante begreper. 

Boken inneholder også konkrete tips og råd for oppstart og gjennomføring av integreringsaktiviteter, og anbefalinger om ansvarsavklaring, roller og forventninger til de som driver det lokale integreringsarbeidet.

Hoveddelen av boken inneholder veiledere for konkret materiell, aktiviteter og tiltak som vi har utviklet for bruk i lokale kvinnegrupper av forskjellige størrelser, og der deltakerne har variert norskkompetanse og ulik kulturell bakgrunn. 

 

Aktiv i samfunnet gjennom Språkvenn


Språkvenn er Sanitetskvinnenes viktigste integreringsaktivitet, og det sosiale kvinnefellesskapet er det sentrale grunnlaget for at deltakere og frivillige har lyst til å delta. Vi ser også at de lokale Språkvenn-samlingene er unike arenaer for helseinformasjonsdeling. Derfor har vi utviklet materiell som bidrar til at deltakere og frivillige kan lære mer om egen helse, helsesystemet vårt og kan praktisere hverdagsnorsk om helse. Noe av materiellet handler også om bevisstgjøring av hvem vi er og hva vi kan, og på grensesetting for oss selv og andre.

Her kan du lese mer om:
•    «Jeg er» - bevisstgjøring av uformell kompetanse
•    «Hvor går grensa?» - refleksjon om positiv og negativ sosial kontroll
•    «Helsedager for innvandrerkvinner» - informasjonsmøte om kvinnehelse

 

«Helsemøter i fellesskap»


Sanitetskvinnene har utviklet 30 korte filmsnutter med grunnleggende helseinformasjon om fem hovedtema:
•    Det norske helsesystemet
•    Kropp og helse
•    Kvinnehelse
•    Mental helse
•    Tolk

 

I håndboken finner du informasjon om hvor du kan finne filmene, og forslag til hvordan man kan bruke filmene på Språkvenn-samlinger og andre lavterskel møteplasser der norske og innvandrede kvinner samles. 

Du finner en enkel ordliste og oppfølgingsspørsmål man kan reflektere rundt i små eller større grupper etter å ha sett en eller flere filmsnutter. 

Les mer om «Helsemøter i felleskap» her.

 

Trygt foreldreskap og trygg sammen


Håndboken omtaler også «Motherhood – mor i nytt land», «Barselturer på tvers av kulturer og generasjoner», og tiltaket «Flerkulturell doula» som omhandler det å bli eller å være mor i et fremmed land.

«Trygg sammen», Sanitetskvinnes opplæringsmateriell om brannsikkerhet, trafikksikkerhet, førstehjelp, hygiene og smittevern tilpasset deltakere med begrenset norskkunnskap, er også omtalt i boken. 

trygg sammen

Les hva IMDi skriver om Språkvenn: «Språkvenn – en møteplass som bidrar til integrering»

Håndboken finner du digitalt HER.


Er du interessert i å få tilsendt håndboken og diverse materiell i fysisk format kan du ta kontakt med: Linn Markussen, linn.markussen@sanitetskvinnene.no