Trygg sammen

Om vi alle lærer oss litt mer om brannsikkerhet, trafikksikkerhet, førstehjelp og smittevern, blir vi tryggere sammen. Sanitetskvinnene har derfor utviklet et enkelt opplæringsmateriell for å gi kunnskap som kan redde liv.

Når en ikke snakker så godt norsk, kan det være vanskelig å varsle om nødsituasjoner. Det kan føre til at hjelpen blir forsinket, eller at en i verste fall ikke får hjelp i det hele tatt. Derfor har Sanitetskvinnene utviklet opplæringsmateriellet «Trygg sammen» som er tilpasset personer med begrensede norskkunnskaper, men kan brukes av alle. 

Koronapandemien har også vært en vekker for mange, da man ser at smitten har økt mye i enkelte minoritetsmiljøer. Det har også vært utfordrende å nå ut med oppdatert informasjon og anbefalinger om smittevern.

Opplæringspakken «Trygg sammen» er laget for frivillige eller andre som ønsker å gi nyttig opplæring innen områder der det er stor skade- og ulykkesrisiko, som brann, trafikk, alvorlig og akutt sykdom og smittevern. Sanitetskvinnene er opptatt av beredskap og integrering og tok initiativ til «Trygg sammen» som lanseres i desember 2020. 

- Rundt om i landet har Sanitetskvinnene over 135 beredskapsgrupper som dette materiellet passe fint for. I tillegg håper vi at andre aktører som jobber med norskopplæring eller integrering, vil ta det i bruk, sier May Britt Buhaug som er prosjektleder for Sanitetskvinnenes Omsorgsberedskap. 

Målet med «Trygg sammen» er å bidra til at flere gjør trygge valg. Opplegget er bygget opp som et samtalebasert verktøy med bl.a. spillkort, bord flippover og faktakort som fleksibelt kan deles opp etter ønsker og behov. Prosjektet er støttet av Stiftelsen DAM. (lenke) og IMDi.

Det starter en brann i Norge hvert 20. minutt, og det er mange dødsbranner hvert år. Tre av fire som dør i brann tilhører risikoutsatte grupper, og de fleste omkommer hjemme.

- I opplæringspakken, lærer vi hvordan vi kan forebygge brann, hvordan bruke brannsikringsutstyr og ikke minst hvem som skal varsles. Vi vet at mange synes det er vanskelig å bli forstått, så derfor er det lagt inn noen enkle øvelser i opplæringspakken som hva skal du si når du må ringe nødetatene, avslutter Buhaug. 

Norske Kvinners Sanitetsforening startet som en beredskapsorganisasjon i 1896 i forbindelse med at det var fare for krig med Sverige. Det ble det heldigvis ikke, men frivillige sanitetskvinner har i snart 125 år bidratt til trygge lokalsamfunn. Vi har samarbeidsavtaler med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politidirektoratet og Helsedirektoratet. I tillegg har den enkelte omsorgsberedskapsgruppe avtale med sin kommune. 


Ønsker du å bestille «Trygg Sammen» materiellet
Ønsker du mer info?